Przeglądasz zawartość kategorii "Drugi proces KKO"

Oświadczenie Christosa Tsakalosa w związku z wyrokami 2 procesu przeciw Komórkom Ognia

Siedząc wczoraj i gawędząc z moimi towarzyszami tutaj w więzieniu Koridallos, gdzie jestem przetrzymywany, dowiedziałem się o wyroku jaki zapadł przeciwko mnie w Sprawie Halandri. Końca dobiegł sądowo-policyjny spektakl, który kończył się już bez naszego udziału, ponieważ już parę tygodni temu odcięliśmy się od procesu – naruszając jego prawa, znieważając jego władzę, plując na jego sprawiedliwość i odrzucając wszelkie okoliczności łagodzące.Ledwo zdążyłem poznać wyrok, a już zaczęły się towarzyskie „docinki”. Powód jest jasny. Sądy

Grecja: koniec 2 procesu przeciw Komórkom Ognia – ogłoszono wyroki

We wtorek, 2 października 2012, ogłoszono wyroki w drugim procesie przeciwko Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komórki Ognia. Proces rozpoczął się w Grudniu 2011 i dotyczył trzech ataków bombowych przeprowadzonych przez KKO w 2009: na apartament byłego vice ministra Panagiotisa Hinofotisa, na Ministerstwo Macedonii-Tracji oraz na apartament zamieszkiwany przez parę polityków Gerasimosa Arsenisa i Louke Katseli. Przypomnijmy, że od 7 września, kiedy to członkowie Konspiracji Damiano Bolano, Giorgos Nikolopoulos i Michalis Nikolopoulos demonstracyjnie opuścili salę sądową (Christos

Drugi proces przeciw Komórkom Ognia (Dzień 28, 29 i 30)

Środa, 5 września Czterech członków Konspiracyjnych Komórek Ognia odmówiło udziału w tej sesji, ponieważ zostali przewiezieni do więzienia Koridallos w Atenach zaledwie na jeden dzień przed rozprawą. Manifestowali w ten sposób swój sprzeciw wobec mściwych transferów, jakim poddawano ich już w lecie. Posiedzenie przełożono na Piątek, 7 września.Piątek, 7 września Towarzysz Christos Tsakalos nie zjawił się na rozprawie, zamiast tego przysłał następujące oświadczenie: „Odmawiam mojego udziału w tym sądowniczym cyrku. Reprezentujecie wyziewy i fetor uległości, a wasz

2 proces przeciw Komórkom Ognia (Dzień 25, 26 i 27)

Dzień 25 (Piątek, 20 lipca) Towarzysze nie pojawili się na tym posiedzeniu. Było ono w całości poświęcone komentarzom i uwagom prokuratora. Poprzez nieobecność okazali  pogardę dla całej procedury jak i samego prokuratora. Na wstępie swojego wystąpienia, komentował on tę sytuację, dowcipkując: „Nie zaszczycili mnie swoją obecnością” Następnie kontynuował swoje deliryczne kazanie wychwalające demokrację, mówiąc, że „wszystko musi być zgodne z jej prawami”. Domagał się by towarzysze zostali uznani winnymi wszystkich zarzutów. Dzień 26 i 27 (Środa,

Ateny: Zgromadzenie Solidarności z KKO wzywa do działania

PRZECIWKO KAŻDEJ WŁADZY W OBRONIE BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ 8 października 2012 w więzieniu Koridallos rozpocznie się kolejny sąd wojenny, na koszt towarzyszy prześladowanych w sprawie Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komórki Ognia, bez względu na to czy przyznają się oni do swojego członkostwa w tej grupie czy też zaprzeczają swoim związkom z tą organizacją. 1 proces 4 sprawy (aresztowania w Volos, aresztowanie w Pefki, listy-pułapkki, aresztowania z 4 grudnia) 17 oskarżonych 13 uwięzionych towarzyszy 9 członków KKO: Damiano Bolano, Panagiotis Argirou, Mihalis Nikolopoulos,

Grecja: nowe zarzuty wobec członków KKO o napaść na policjantów

Wygląda na to, że prokuratorzy śledczy wciąż nie zakończyli prześladowań uwięzionych członków R.O. Konspiracyjne Komórki Ognia, ponieważ przygotowują aktualnie kolejne akta sądowe. Już w Sierpniu 2012, śledczy z policyjnego departamentu złożył wizytę więźniom Trikali, aby powiadomić ich, że wobec Panagiotisa Argirou i Harisa Hadjimihelakisa zostaną wysunięte nowe zarzuty, dotyczące wydarzeń, jakie miały miejsce 24 stycznia 2011, podczas jednej z rozpraw w ramach pierwszego procesu przeciw KKO (znanego też jako 1 proces w sprawie Halandri). Przedmiotem

Drugi proces przeciw Komórkom Ognia (Dzień 23 i 24)

Dzień 23 – 29 czerwca Podczas tej rozprawy w procesie przeciwko anarchistycznej organizacji Konspiracyjne Komórki Ognia, prokurator zażądał by odczytano broszurę grupy „Słońce Wciąż Wschodzi” (patrz TU) oraz komunikat po eksplozji w Sądzie w Salonikach. Oba teksty zostały odczytane przez przewodniczącego sądu, a następną rozprawę wyznaczono na 10 lipca. Dzień 24 – 10 lipca To posiedzenie miało być poświęcone mowom obrończym czterech towarzyszy z Konspiracyjnych Komórek Ognia. Nim jednak rozpoczęła się procedura, Michalis Nikolopoulos odczytał oświadczenie w

Drugi proces przeciw KKO (Dzień 21 i 22)

(Dzień 21 – 8 czerwca) Posiedzenie sądu wojennego w Żeńskim Więzieniu Koridallos trwało tylko 15 minut,  ponieważ towarzysze Damiano Bolano, Christos Tsakalos oraz Giorgos i Michalis Nikolopoulos opuścili salę sądową po raz drugi z rzędu, dotrzymując obietnicy jaką złożyli na poprzedniej rozprawie. Z odczytanych wtedy oświadczeń wynikało jasno, że tak długo jak towarzyszka Olga Ekonomidou będzie zamknięta w izolatce na terenie lochów Diavata, tak długo – jako przejaw solidarności – oskarżeni będą manifestacyjnie opuszczać każde

Drugi proces przeciw KKO (Dzień 19 i 20)

(Dzień 19 – 25 maja) Rozprawa miała czysto biurokratyczny charakter. Sędzia przewodniczący wraz z innym sędzią odczytywali listę zarzutów. Adwokaci obrony oświadczyli, że podczas następnego posiedzenia złożą kilka pisemnych petycji dotyczących procedury prawnej, jak również opatrzą je własnym komentarzem. Następną rozprawę wyznaczono na 30 maja.(Dzień 20 – 30 maja) Adwokaci Damiano Bolano zażądali przełożenia rozprawy, gdyż obaj adwokaci pozostałej trójki oskarżonych byli nieobecni z powodu stawiennictwa w tym czasie na innych procesach. Następnie towarzysz Christos Tsakalos

Komórki Ognia na temat ‚Operacji Śmiałość (Ardire)’

Poprzednie informacje odnoszące się do „Operacji Ardire (śmiałość)” we Włoszech znajdziesz tutaj„Chaos jest tuż za rogiem” W środę, 13 czerwca rozpoczęła się międzynarodowa kampania anty-anarchistyczna o nazwie „operacja śmiałość”. Włoskie siły antyterrorystyczne z ROS oraz karabinierzy, pod kierownictwem inwkwizytora-prokuratora Perugii, Manueli Comodi, aresztowały ośmiu anarchistycznych towarzyszy. Równocześnie wszczęto także śledztwa przeciwko jeszcze innym towarzyszom (wśród nich są towarzysze z Edizioni Cerbero) Nie znamy szczegółów sprawy ani nie jesteśmy prawnikami by wypowiadać się językiem udokumentowanych świadectw. Jedno