Drugi proces przeciw KKO (Dzień 21 i 22)


(Dzień 21 – 8 czerwca)

Posiedzenie sądu wojennego w Żeńskim Więzieniu Koridallos trwało tylko 15 minut,  ponieważ towarzysze Damiano Bolano, Christos Tsakalos oraz Giorgos i Michalis Nikolopoulos opuścili salę sądową po raz drugi z rzędu, dotrzymując obietnicy jaką złożyli na poprzedniej rozprawie. Z odczytanych wtedy oświadczeń wynikało jasno, że tak długo jak towarzyszka Olga Ekonomidou będzie zamknięta w izolatce na terenie lochów Diavata, tak długo – jako przejaw solidarności – oskarżeni będą manifestacyjnie opuszczać każde posiedzenie sądu, doprowadzając do odroczenia procesu. Towarzysz Haris Hatzimichelakis, świadek w sprawie, włączył się do tych działań, przysyłając pisemne oświadczenie, że nie będzie zeznawał dopóki Ekonomidou nie zostanie wypuszczona z izolatki.

Następną rozprawę wyznaczono na 22 czerwca.

(Dzień 22 – 22 czerwca)

Towarzysze Giorgos Nikolopoulos, Michalis Nikolopoulos i Christos Tsakalos – w geście solidarności z Olgą Ekonomidou, która od 49 dni poddawana jest torturze izolacji w więzieniu Diavata – zażądali wstrzymania procesu. Towarzysz Damiano Bolano przedłożył na piśmie to samo żądanie, nie stawiając się na rozprawie osobiście.

Sędziowie skontaktowali się z Ministerstwem Sprawiedliwości, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat sytuacji Olgi oraz stanu jej przenosin do innego więzienia, które mają nastąpić gdy zakończy się jej pobyt w izolatce. Ministerstwo poinformowało, że wypuszczą ją z izolatki w ciągu kilku dni, po czym zostanie przeniesiona do żeńskiego więzienia w Tebach.

Powołując się na tę odpowiedź, sędziowie nalegali by kontynuować proces. Towarzysze z Konspiracyjnych Komórek Ognia odmówili jednak udziału w posiedzeniu, mówiąc, że „proces będzie kontynuowany tylko i wyłącznie po wypuszczeniu Olgi z izolatki, gdy zostanie ona przeniesiona i gdy będziemy mogli z nią osobiście porozmawiać, ponieważ Ministerstwo mówiło te same rzeczy już miesiąc temu.” Biorąc pod uwagę stanowczą odmowę oskarżonych, sędzia przewodniczący zmuszony był wstrzymać proces.

Następną rozprawę wyznaczono na Piątek 29 czerwca.

http://thisisourjob.noblogs.org/

Dyskusja