Włochy: Komórka „Michaił Żłobicki”/FAI przesłała 2 wybuchowe paczki do związku szefów

fai-fri1-294x300Komunikat:

Przesłaliśmy dwie wybuchowe paczki szefowi Confindustria Brescia, Giuseppe Pasiniemu i SAPPE Modena.
Uderzamy w stowarzyszenia szefów i ich podwładnych. Uderzamy w korporacje i więziennych rzeźników w pierwszych dniach ogłoszenia stanu wyjątkowego. Mając przed oczami obrazy ciał zabieranych przez wojsko, pojmujemy: Twoja śmierć, moja śmierć.

Kapitalizm to zgniły trup: Pogrzebmy go.
Żadnej wiary w śledztwa, tylko nihilistyczna zemsta przeciwko politykom i ich pachołkom. Żaden wyrok nie zatrzyma Nieformalnej Federacji Anarchistycznej.

Pamiętamy o akcji naszego brata Michaiła Żłobickiego. Ponad pokoleniami wirtualnej alienacji, Michaił jest młodością świata.

Dedykujemy tę akcję właśnie jemu.

Komórka Michaił Żłobicki
Nieformalna Federacja Anarchistyczna
Międzynarodowy Front Rewolucyjny

Dyskusja