Przeglądasz zawartość kategorii "Proces WR"

Członkowie Czerwonej Pomocy na procesie Walki Rewolucyjnej

Dwójka członków/członkiń Międzynarodowej Czerwonej Pomocy zeznawało w obronie Walki Rewolucyjnej na procesie anarchistycznych więźniów politycznych Poli Roupy i Nikosa Maziotisa w Atenach. Zamieszczamy fragment ich oświadczenia: „Bardzo nas cieszy, że możemy spotkać się dziś rano znów z Polą Roupą i Nikosem Maziotisem, dwójką członków Walki Rewolucyjnej uwięzionych w Atenach. Dwójka sekretarzy Międzynarodowej Czerwonej Pomocy zeznawała na procesie, broniąc „Walki Rewolucyjnej”, zasadności ich strategicznego projektu polityczno-militarnego i środków, jakie ta organizacja zastosowała dla realizacji swoich celów. Nasi

Przesłanie od uwięzionego członka Walki Rewolucyjnej Nikosa Maziotisa na doroczne spotkanie Międzynarodowej Czerwonej Pomocy

Pozdrawiam towarzyszy, którzy uczestniczą w dorocznym spotkaniu Międzynarodowej Czerwonej Pomocy. Towarzysze z Grecji będą uczestniczyć w tym spotkaniu po raz pierwszy. Będą tam członkowie zespołu solidarności z więźniami politycznymi w Grecji, którzy z pewnością będą informować was o sytuacji w swoim kraju w odniesieniu do więźniów, solidarności i ogólnie całej atmosferze politycznej. Ja ze swojej strony poinformuję was o niektórych wydarzeniach, jakie miały tu ostatnio miejsce. 21 lutego poszukiwana towarzyszka Pola Roupa, za głowę której

Grecja: List otwarty Poli Roupy po nieudanej próbie odbicia Nikosa Maziotisa

21 lutego 2016 roku usiłowałam uwolnić członka Walki Rewolucyjnej Nikosa Maziotisa porywając helikopter. Operacja była planowana tak, aby inni polityczni więźniowie mogli się do nas dołączyć, jeżeli chcieliby wywalczyć sobie drogę ku wolności. Szczegóły planu, to jak udało mi się uniknąć zabezpieczeń i wkroczyć z bronią na pokład helikoptera nie mają specjalnego znaczenia i nie będę się do nich odnosić; pomimo faktu że w tej kwestii było sporo niedomówień. Dla wyjaśnienia wspomnę jedynie, że plan

Grecja: Proces WR – Nikos Maziotis i Kostas Gournas przeniesieni do więzienia Korydallos

21 maja 2015, zgromadzenie solidarnościowe na rzecz więźniów politycznych i represjonowanych bojowników poinformowało, iż anarchistyczni więźniowie Nikos Maziotis oraz Kostas Gournas zostali przetransferowani z placówki typu C w Domokos do lochu pod kobiecym skrzydłem więzienia Korydallos, gdzie oczekiwać będą na proces w sądzie drugiej instancji za pierwsze działania Walki Rewolucyjnej (okres od 2003 do 2010 roku). Gournas i Maziotis są odizolowani od reszty skazanych bojowników, którzy również są przetrzymywanych w podziemiach damskiego skrzydła więzienia Korydallos

Grecja: Zapadły wyroki w procesie Walki Rewolucyjnej

3 kwietnia 2013 roku zapadły wyroki w sprawie przeciwko greckiej organizacji zbrojnej Walka Rewolucyjna. Oskarżeni, którzy nie przyznali się do udziału w organizacji – Maria Beraha, Sarantos Nikitopoulos i Kostas Katsenos – zostali oczyszczeni z wszelkich zarzutów (na podstawie domniemania niewinności). Vaggelis Stathopoulos i Christoforos Kortesis, również odrzucający swoje powiązania z WR, otrzymali wyroki odpowiednio 8 i 7 lat pozbawienia wolności (wyrok przeciwko Vaggelisowi zredukowano do 7 lat i 6 miesięcy). W przypadku zdeklarowanych członków Walki

Grecja: Zbliża się koniec procesu ws. Walki Rewolucyjnej

3 kwietnia 2013 roku zapadnie wyrok w sprawie szęściu osób oskarżonych o uczestnictwo w Walce Rewolucyjnej. Prokuratura skierowała do sądu wniosek formalny o ukaranie trzech zdeklarowanych członków organizacji – Poli Roupy, Nikosa Maziotisa oraz Kostasa Gournasa. To wszystko pomimo braku dowodów na ich zaangażowanie w konkretne działania będące częścią oskarżenia. [Przypominamy, iż Pola i Nikos znajdują się na wolności. Są poszukiwani za naruszenie warunków zwolnienia.] Na podstawie wątłych dowodów, prokurator wnioskuje także o skazanie Sarantosa Nikitopoulosa,

Grecja: Maziotis i Roupa zniknęli. Nie stawili się na posiedzeniu w sprawie Walki Rewolucyjnej

Nikos Maziotis oraz jego żona Panagiota Roupa, członkowie anarchistycznej grupy zbrojnej Walka Rewolucyjna, zniknęli w trakcie toczącego się procesu wymierzonego w organizację. Nikos i Pola zostali aresztowani w kwietniu 2010 roku, ale zwolnieni warunkowo w październiku ubiegłego roku po odsiedzeniu maksymalnego dopuszczanego przez prawo okresu aresztu tymczasowego (18 miesięcy). Nałożono na nich obowiązek stawiania się na posterunku policji trzy razy w miesiącu. Ich nieobecność w sądzie, gdzie w środę trwał kolejny dzień rozprawy, wzbudziła podejrzenia jednostki

Oświadczenie sądowe Nikosa Maziotisa, członka WR

Proces ten ma wymiar polityczny, gdyż w jego toku ocenie podlegają rewolucjoniści posługujący się metodą walki zbrojnej na drodze do obalenia kapitalizmu i państwa – zbrodniczego reżimu, który wy sędziowie bierzecie w obronę. Obecny tu sąd specjalny został powołany na mocy wskazówek amerykańskich i brytyjskich imperialistów, kustoszy greckiego państwa. Tych samych, którzy stanowczo egzekwują implementację „antyterrorystycznych” przepisów, niosących ze sobą zacieśnienie zarzutów i maksymalizację wyroków; powołują specjalne sądy, obradujące wewnątrz placówek więziennych w środowisku przytłaczających

Grecja: Kostas Katsenos opuścił więzienie!

Dziś rano mury więzienia Korydallos warunkowo opuścił towarzysz Kostas Katsenos, jedyny oskarżony w sprawie Walki Rewolucyjnej, który pozostawał w areszcie. Przed więzienną bramą powitała go grupa około 15 towarzyszy. To jednak nie koniec państwowych represji, proces Walki Rewolucyjnej trwa nadal. Tutaj przeczytasz list Kostasa Katsenosa dotyczący stawianych mu zarzutów oraz wezwania przed komisję

Grecja: List od Kostasa Katsenosa oskarżonego w sprawie Walki Rewolucyjnej

Kostas Katsenos nadal przebywa w areszcie jako oskarżony w toczącej się sprawie Walki Rewolucyjnej. We wtorek 27 marca, towarzysz pojawił się przed radą odwoławczą, która zadecyduje o przedłużeniu bądź zaniechaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Towarzysz spędził w więzieniu 6 miesięcy, co daje podstawę do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. W kwietniu 2010 roku, członkowie Walki Rewolucyjnej; Nikos Maziotis, Pola Roupa i Kostas Gournas zostali aresztowani i uwięzieni do czasu wszczęcia postępowania w ich