Oświadczenie sądowe Nikosa Maziotisa, członka WR

Proces ten ma wymiar polityczny, gdyż w jego toku ocenie podlegają rewolucjoniści posługujący się metodą walki zbrojnej na drodze do obalenia kapitalizmu i państwa – zbrodniczego reżimu, który wy sędziowie bierzecie w obronę.

Obecny tu sąd specjalny został powołany na mocy wskazówek amerykańskich i brytyjskich imperialistów, kustoszy greckiego państwa. Tych samych, którzy stanowczo egzekwują implementację „antyterrorystycznych” przepisów, niosących ze sobą zacieśnienie zarzutów i maksymalizację wyroków; powołują specjalne sądy, obradujące wewnątrz placówek więziennych w środowisku przytłaczających zabezpieczeń; podważają publiczny charakter procesów, nie dopuszczając, by społeczeństwo zapoznało się z ideami głoszonymi przez oskarżonych bojowników; egzekwują nadzwyczajne warunki uwięzienia. Wszystko celem wzmożenia represji, skierowanych przeciwko zbrojnemu ruchowi oporu oraz działaniom greckich organizacji rewolucyjnych.

Dzieje się tak, ponieważ były represyjny reżim – pozbawiony zapisów dotyczących „formowania organizacji terrorystycznych”, a także korzystający z sądów mieszanych (w których zasiadają cywilni ławnicy) – został zdyskwalifikowany jako niewystarczający oraz nieskuteczny. W ten sposób dowodzicie, że pomimo braku uznania przeciwników i więźniów politycznych, pośrednio rozpoznajecie w nas swoich wrogów, a także zagrożenie dla gospodarczych i politycznych interesów reżimu, któremu usługujecie. Aplikujecie w jego imieniu nadzwyczajne przepisy, będące pretekstem do sądzenia nas w szczególnych warunkach. To przeciwieństwo procedur wykorzystywanych przeciwko wszystkim, których władza postrzega jako „zwyczajnych kryminalistów” (sądzonych na podstawie prawa karnego).

W ten sposób dowodzicie istnienia ponadczasowej obawy, żywionej przez władzę w stosunku do jej przeciwników politycznych.

Poza tym, jaka władza kiedykolwiek oficjalnie uznała swoich politycznych przeciwników i więźniów ?

Podczas niemieckiej okupacji, kolaboranci szykanowali i ścigali partyzantów Greckiego Ludowego Wojska Wyzwoleńczego (ELAS) jako zwyczajnych „bandytów” (symmorites). W trakcie wojny domowej, prześladowano członków Demokratycznej Armii Grecji (DSE). Wszystkich sądzono w ramach nadzwyczajnych sądów wojskowych.

Członkowie zbrojnych organizacji rewolucyjnych również są prześladowani jako „terroryści” oraz sądzeni na łamach sądów nadzwyczajnych. Każda władza nadaje rewolucyjnym bojownikom etykietę „terrorysty”, nie ważne, czy jest to wojskowy reżim, dyktatura, jak ta z 1967-74 roku, powojenna konstytucyjna oligarchia eufemistycznie nazywana demokracją, czy obecna junta zdrajców i kolaborantów rządu PASOK, który podporządkował społeczeństwo władzy międzynarodowej ekonomicznej oligarchii, podpisując Memorandum (program oszczędnościowy).

Wszyscy bojownicy o wolność oraz zbrojni partyzanci byli ścigani pod zarzutami „terroryzmu”: członkowie Czerwonych Brygad we Włoszech, RAF’u, Ruchu 2 czerwca i Komórek Rewolucyjnych w Niemczech Zachodnich, Walczących Komórek Komunistycznych (Communist Combatant Cells) w Belgi, Action Directe i GARI we Francji, Grupy 1 maja, jak również anarchiści i autonomiczni bojownicy MIL we frankistowskiej Hiszpanii oraz członkowie GRAPO w czasach post frankistowskiego reżimu, Tupamaros w Urugwaju, Che Guevara i członkowie FARC w Kolumbii, FMLN w Salwadorze, Świetlistego Szlaku i Tupac Amaru (MRTA) w Peru, bojownicy organizacji rewolucyjnych w Turcji, członkowie PKK, IRA, ETA oraz oczywiście tutaj w Grecji, bojownicy z Organizacji 17 Listopada (17N) i ELA.

Odnosząc się do zarzutów: tymi, którzy powinni zasiadać dzisiaj na ławie dla oskarżonych i okazywać skruchę są sprawcy zbrodni popełnionej przeciwko społeczeństwu, największej społecznej grabieży w historii. To członkowie rządu PASOK, premier Giorgos Papandreu, minister finansów Evangelos Venizelos oraz były minister finansów Giorgos Papakonstantinou, ministrowie Loverdos, Koutroumanis, Pangalos, Chrysochoidis, Papoutsis, Diamantopoulou, wszyscy ministrowie i ich zastępcy, a także członkowie partii politycznych, którzy pomagali przy wprowadzeniu przepisów służących grabieży narodu. Pozbawili społeczeństwo możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, dostępu do żywności, miru domowego, pracy, opieki zdrowotnej, edukacji, godności. Podpisali memorandum uległości wobec MFW, EBC, UE. Zatwierdzili długofalowe oszczędności oraz ostatnią umowę kredytową upokarzając społeczeństwo i przeobrażając je w poddanych narodowej i ponadnarodowej arystokracji gospodarczej.

Wszyscy oni są współczesnymi zdrajcami, odpowiednikami Georgiosa Tsolakoglou (oficera, który stał się pierwszym premierem rządu kolaboracyjnego podczas II wojny światowej) i Ioannisa Rallisa (trzeciego premiera rządu kontrolowanego przez nazistów). Na ławie oskarżonych powinni znajdować się dziś członkowie poprzedniego rządu Nowej Demokracji, były premier Kostas Karamanlis, dawni ministrowie finansów Giorgos Alogoskoufisem, Petros Doukas, Giannis Papathananasiou, ministrowie P . Panagiotopoulos, G. Voulgarakis, V. Polydoras, S. Tsitouridis, F. Palli-Petralia.

To oni muszą się tłumaczyć z działań popełnionych kosztem społeczeństwa;
defraudacji środków należących do funduszy ubezpieczeń społecznych, dokonanej w ramach wprowadzenia tzw. not strukturyzowanych (sprzedaży w 2007 roku obligacji strukturyzowanych), które zakupione przez niektóre publiczne fundusze ubezpieczeń społecznych przyniosły ogromne straty; rozgrabienia funduszy publicznych, jak w przypadku transakcji swapowej gruntów państwowych na rzecz greckiego kościoła prawosławnego; zbrodni przeciwko wolności, jak w przypadku podsłuchów założonych setkom obywateli w latach 2004-2005 na zlecenie amerykańskiej ambasady w Atenach. Celem tych działań było „zabezpieczenie” igrzysk olimpijskich, a skutkiem śmierć (teraz uznana za morderstwo) pracownika firmy telekomunikacyjnej Vodafone; porwań i pobić Pakistańczyków w 2005 roku zleconych przez władze brytyjskie; tortur wymierzonych w imigrantów, jak te na posterunku Aghios Panteleimonas w Atenach; pozbawienia tysięcy pracowników zabezpieczeń socjalnych i opieki medyczno-farmakologicznej po reformie przeprowadzonej przez ministra Palli-Petralie w 2008 roku; agresji fizycznej wobec protestujących, jak w przypadku demonstracji studenckiej w 2007 roku; policyjnych pobici i morderstw imigrantów; morderstwa Alexisa Grigoropoulosa.

Tymi, którzy powinni odpowiadać przed społeczeństwem są członkowie klasy panującej, naczelni kryminaliści krajowej i międzynarodowej elity finansowej, wielcy biznesmeni i główni udziałowcy, kadra kierownicza międzynarodowych korporacji, giełdowi hazardziści, bankierzy i menadżerowie banków centralnych, potentaci żeglugi morskiej i przemysłowcy tacy jak członkowie rodzin Vardinoyannis, Latsis, Kostopoulos, Lavrentiadis, Mytilineos, Bobolas, Vgenopoulos, posiadacze obligacji greckiego zadłużenia, dyrektorzy międzynarodowych instytucji finansowych i monetarnych, tacy jak były dyrektor zarządzający MFW Dominique Strauss-Kahn i obecny Christine Lagarde, prezes EBC Jean-Claude Trichet, przewodniczący komisji europejskiej J.M Barroso i vice przewodniczący Oli Rehn – oni są prawdziwymi szefami tego kraju. Spychają populację w nędzę, ubóstwo, głód, śmierć, a kiedy nie robią tego za pośrednictwem imperialistycznych interwencji i wojen, posługują się brutalnym narzuceniem programów międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak MFW i Bank Światowy.

Tymi, którzy powinni siedzieć na ławie oskarżonych i przepraszać jesteście wy, zawodowi sędziowie, jako wspólnicy i słudzy tych bydlaków i kryminalistów. To samo tyczy się obrońców reżimu, uzbrojonych psów w rękach władzy, policji oraz innych służb bezpieczeństwa (oddziałów YAT, YMET, DELTA, DIAS), rządowej ochrony, broniącej bogaczy, szefów i polityków. Tych, którzy atakują demonstrantów i strajkujących, mordują nastolatków, imigrantów i bojowników, torturują zatrzymanych na policyjnych komisariatach.

Wszyscy jesteście członkami świetnie zorganizowanej przestępczej struktury i organizacji terrorystycznej zwanej państwem. Jego misją jest obrona interesów bogaczy.

Waszym zadaniem jest obrona kapitalistycznego reżimu. Zwierzchnicy, którym służycie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za grabież dokonaną kosztem społeczeństwa, kosztem płac, emerytur, funduszy publicznych i ubezpieczeń społecznych.

To oni powinni odpowiadać przed wszystkimi głodującymi i szukającymi jedzenia w śmietnikach. Przed tymi, którzy umierają lub ich życiu zagraża niebezpieczeństwo z powodu deficytów w szpitalach i wyniszczenia publicznej służby zdrowia. Przed tymi, którzy tracą życie w tzw. „wypadkach przy pracy”, tracą pracę, są skazani na biedę i wykluczenie, tracą domy i lądują na ulicach, popełniają samobójstwo na tle ekonomicznym, podczas gdy ci zbrodniarze żyją w dostatku.

Będziecie sądzić nas w imieniu tych drani i kryminalistów, których ludzie pragnęli by ujrzeć dyndających na stryczku przed parlamentem. Ten proces jest przestępstwem. Nasze oskarżenie oraz uwięzienie to czyn wymierzony w społeczeństwo.

Ponieważ wy, sędziowie i prokuratorzy, jesteście wspólnikami reżimu codziennie terroryzującego społeczeństwo.

Ponieważ przemawiają za nas czyny, dążące do wyzwolenia ludzi spod kapitalistycznego i państwowego totalitaryzmu.

Ponieważ działalność Walki Rewolucyjnej nie terroryzowała społeczeństwa, ale zyskała poparcie wśród wielu postrzegających ją jako batalię skierowaną przeciwko ekonomiczno-politycznej władzy, przeciwko reżimowi, który każdego dnia wykorzystuje i uciska ludzi.

Ponieważ terroryzm to rabunek i grabież popełniane przez państwo, rząd i elity finansowe kosztem społeczeństwa. Terroryzm to popychanie ludzi do ubóstwa i deprawacji. Terroryzm to przemoc policyjnych pretorianów.

Jako rewolucjoniści, członkowie Walki Rewolucyjnej, nie mamy żadnych powodów do przeprosin. To wy oraz członkowie reżimu, których bronicie macie powody do przeprosin.

Jesteśmy dumni z naszego uczestnictwa w Walce Rewolucyjnej. Podejmowanie broni przeciwko niesprawiedliwości, wyzyskowi i uciskowi zawsze jest właściwe.

Walka zbrojna dla obalenia kapitalizmu jest bardziej aktualna i niezbędna niż kiedykolwiek.

Jesteśmy tutaj, aby głosić, że tylko rewolucja społeczna, która obali wasz reżim może służyć sprawiedliwości.

Nikos Maziotis

24, października 2011

contrainfo.espiv.net

Dyskusja