Przeglądasz zawartość kategorii "Białoruś"

Białoruś: Mikałaj Dziadok dokonał samookaleczenia w proteście przeciw więziennym torturom

W ciągu ostatnich dwóch tygodni skazany na 5,5 lat anarchista Mikałaj Dziedok otrzymał cztery nagany i został dwukrotnie ukarany karcerem. 12 maja więźnia politycznego przeniesiono do kolonii karnej PK-9 w Horkach. Według relacji jego żony Walerii Chocinej, już drugiego dnia trafił do tzw. izolatora karnego, gdzie spędził 5 dni. Dzień po zakończeniu kary, Mikałaj znowu wrócił do karceru. Warunki panujące w jednoosobowej celi były nieznośne z powodu niskiej temperatury nocą. Dziadok prosił strażników więzienia o

Białoruś: Zakończyło się śledztwo w nowej sprawie karnej Nikołaja Dziadoka

13. stycznia zakończyło się śledztwo w sprawie przedłużenia okresu pozbawienia wolności Nikołajowi Dziadokowi. Trwało ono równo 2 miesiące – tyle czasu było potrzebne, aby rozpatrzeć niepodporządkowanie się żądaniom administracji więziennej. Przy czym okazało się, że śledczy przesłuchał tylko pracowników więzienia, ale nie współwięźniów Mikoły, którzy mogliby ocenić wiele faktów. W trakcie następnych 5 dni, sprawa znajdzie się u prokuratora, dalej zostanie przekazana do sądu, który powinien nie później niż w ciągu 3 tygodni wyznaczyć datę

Białoruś: Nowa sprawa karna przeciwko Mikałajowi Dziadokowi

20 listopada Mikałaj Dziadok (na zdjęciu od lewej) został oskarżony przez władze więzienia o akt nieposłuszeństwa wobec administracji (artykuł 411). Informacja ta wyszła na jaw dzięki prawnikowi z urzędu, który został wezwany do wzięcia udziału w tym procesie. Sprawa rozpoczęła się 13 listopada. Anarchista zostanie niedługo przeniesiony do aresztu dla osób oczekujących na proces. Dziadok spędził najpierw osiem dni w celi karnej i został przeniesiony do izolatki. Osadzony miał zostać wypuszczony z więzienia 3 marca 2015 po odbyciu

Białoruś: Kola Dedkov przeniesiony do więzienia w Mohylewie

Jak dowiedzieliśmy się od ojca Mikołaja Dedkova, jego syn został przeniesiony do Mohylewskiego więzienia. Poinformowano go o tym w departamencie odpowiedzialnym za więziennictwo oraz w samym zakładzie karnym. Czwartego grudnia odbył się proces na którym postanowiono przenieść go z kolonii do zamkniętego zakładu karnego. Kola spędził 6 miesięcy w izolacji za „Systematyczne naruszanie regulaminu Kolonii”. Nowy adres korespondencyjny: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А, тюрьма №4 Można także wysyłać listy poparcia poprzez formularz online umieszczony na stronie ACK-Białoruś W

Białoruś: władze wypuściły Pawła Syromołotowa, skazanego za akcje bezpośrednie

27 września został zwolniony 21-letni białoruski anarchista Paweł Syromołotow, który podpisał prośbę o ułaskawienie. Przypominamy, że Eugeniusz Waśkowicz, Artiom Prokopienko i Paweł Syromołotow 17 października 2010 r. usiłowali podpalić budynek KGB w Bobrujsku. 18 maja 2011 Sąd w Bobrujsku skazał trzech aktywistów na siedem lat kolonii. Wszyscy zostali uznani za winnych na podstawie art. 218 pkt. 3 umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia) oraz 339 pkt. 2 kodeksu karnego (chuligaństwo) kodeksu karnego. „W więzieniu grożono mi, że

Białoruś: Podpalenie auta kandydata Partii Obywatelskiej

Nocą 11 września 2012 w Rejonie Orszańskim (obwód witebski) spłonął samochód Aleksija Tikhonenko – kandydata Zjednoczonej Partii Obywatelskiej z Orszańskiego okręgu wyborczego nr 26. Akcja miała miejsce pod oknami domku letniskowego kandydata. Jak powiedział mąż zaufania kandydata Paweł Levinov, grupa kilu osób rozbiła szybę po czym wrzuciła do środka „Koktajl Mołotowa”. Wnętrze pojazdu spłonęło całkowicie. Na miejsce wydarzenia przybyli pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i Spraw Wewnętrznych. Dziś rano kandydat przeszedł badania wariograficzne przed śledczymi. tłum:

Białoruś: Tortura izolatki dla uwięzionych anarchistów

Mikalai Dziadok (4,5 roku) kończy trzeci miesiąc pobyt w izolatce za odmowę pracy w soboty. Praca w białoruskich koloniach karnych jest obowiązkowa, jednakże regulowana przez kodeks pracy zabraniający pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. Starano się zmusić go do pracy ponad tę normę jednak Mikalai odmówił. Tym samym z dniem 1 czerwca skazano go na 6 miesięcy pobytu w izolatce. Przez ten okres pozbawiony jest możliwości widzeń, odebrano mu także prawo do rozmów telefonicznych i

Białoruś: Anarchistyczny więzień Arciom Prakapienko prowadzi głodówkę

Przebywający w więzieniu białoruski aktywista Arciom Prakapienka ogłosił głodówkę. Z relacji niezależnych białoruskich mediów wynika, że protest głodowy jest wynikiem ograniczeń, które na niego nałożyła służba więzienia w Mohylewie. Portal internetowy „Nawiny” napisał, że Prakapienka rozpoczął głodówkę 8 sierpnia, a tydzień później trafił do karceru. O proteście głodowym dowiedział się ostatnio podczas widzenia jego ojciec i adwokat. Wcześniej Prakapienka dostał zakaz kupowania żywności w sklepiku więziennym. To dla niego – wegetarianina było ważne. Próbowano Prakapienkę

Białoruś: Sabotaż stacji zasilającej kamieniołom

Komunikat sprawców: 11 czerwca, stacja zasilająca kamieniołom w Mikashevichi została spalona przez grupę oddanych wojowników na rzecz wyzwolenia ziemi. W rezultacie ataku, kamieniołom oraz pobliskie miasteczko spowiła całkowita ciemność. To dziwne uczucie, nagle usłyszeć ciszę w miejscu, gdzie minutę wcześniej panował hałas przemysłowy. Zobaczyć gwiazdy na niebie, zduszone wczesnej przez światła kamieniołomu. Do przeprowadzenia akcji wykorzystano dwa urządzenia zapalające, każde zawierające 5l benzyny. Pozdrawiamy uwięzionych białoruskich anarchistów (Ihara Alienevicha, Mikalaia Dziadoka, Aleksandira Frantskievicha), prześladowanych za swoje akty

Apel o solidarność z białoruskimi anarchistami

Minęło wiele czasu, odkąd wystosowaliśmy ostatni apel o solidarność wobec białoruskich anarchistów. Dziś pragniemy oświadczyć, że nowa fala solidarności jest pilnie potrzebna, by wydostać naszych towarzyszy z więzienia. Dlatego wzywamy do udziału w dniach akcji w solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi: od 30. czerwca do 2. lipca. Aktywistom Iharowi Aliniewiczowi, Mikałajowi Dziadokowi, Artiomowi Prakapience, Pawłowi Syramalotauowi, Aliaksandrowi Franckiewiczowi, Jauhenowi Waśkowiczowi, zatrzymanym jesienią 2010 r. i zimą 2011 r., a następnie skazanym w maju