Białoruś: Kola Dedkov przeniesiony do więzienia w Mohylewie

Jak dowiedzieliśmy się od ojca Mikołaja Dedkova, jego syn został przeniesiony do Mohylewskiego więzienia. Poinformowano go o tym w departamencie odpowiedzialnym za więziennictwo oraz w samym zakładzie karnym. Czwartego grudnia odbył się proces na którym postanowiono przenieść go z kolonii do zamkniętego zakładu karnego.

Kola spędził 6 miesięcy w izolacji za „Systematyczne naruszanie regulaminu Kolonii”.

Nowy adres korespondencyjny:
212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А, тюрьма №4

Można także wysyłać listy poparcia poprzez formularz online umieszczony na stronie ACK-Białoruś

W białoruskich więzieniach przetrzymywani są także następujący więźniowie polityczni: Statkiewicz, Dmitrij Daszkiewicz Autuchowicza i Eugene Vaskovich.

revbel.org

Dyskusja