3 proces: oświadczenie Komórek Ognia podczas rozprawy w dniu 19.11.12

Oświadczenie Konspiracyjnych Komórek Ognia (KKO) odczytane przez Gerasimosa Tsakalosa podczas rozprawy, jaka odbyła się w dniu 19 listopada 2012, podczas trzeciego procesu przeciw KKO.

Ponieważ milczenie wcale nie jest złotem i często wiąże się z zakłopotaniem, chcemy coś wyjaśnić, jako anarchistyczni partyzanci miejscy należący do Konspiracji Komórek Ognia. Nie zamierzamy usprawiedliwiać naszych działań przed marionetkami systemu, które ukrywają swoje tchórzostwo za aksjomatem prawa.

Wy sądzicie w imię prawa, my działamy w imieniu naszych anarchistycznych sumień. Wy uznaliście za swoją prawdę, społeczeństwo, którego pomnikami są więzienia, banki, posterunki policji, ministerstwa i sądy, my zaś wybraliśmy świat godności, wolnego sumienia, anarchistycznej insurekcji oraz autentycznych treści i pragnień.

Nie ma tu miejsca na podobieństwa czy dialog. Pozostaje wyłącznie zbrojne starcie pomiędzy inkwizytorami i dworzanami istniejącego społeczeństwa a jego przeciwnikami. Tak jak zrobił to Prometeusz, kradniemy waszemu imperium ogień, odważnie i z zuchwałością wykorzystując go przeciw wam, gdyż zdolny jest strawić wszystkie idole władzy, jakie reprezentujecie.

Nie weźmiemy udziału w naszym małym przedstawieniu, ani nie będzie starali dopasować się do waszych ram prawnych. Teczki waszych oskarżeń wydają się zbyt małe, by zdołały pomieścić oraz opisać skalę ataku, jaki chcemy przeprowadzić przeciw demokratycznemu reżimowi i społeczeństwu jego niewolników.

Zostawcie sobie dużo wolnego miejsca na nowe oskarżenia i zarzuty, ponieważ walka trwa nadal, a my, Konspiracyjne Komórki Ognia nigdy nie złożymy broni. Nadal istnieją pragnienia, których nie uwięziono, oczy, które nie boją się wroga, usta, nie przemawiające językiem kompromisu, głowy, które nie schylają czoła przez imperium władzy… Żaden wyrok ani więzienie nie zmienią naszego wyboru. Decyzji by wciąż atakować, aż do samego końca…

Co do naszej obecności w sądzie, nie zgadzamy się na pojawianie tu jako posłuszni i ujarzmieni oskarżeni, oczekujący na wyrok swoich sędziów. Nie obchodzi nas co powiecie i nie chcemy was oglądać… Jednak ze względu na uczestnictwo w tym procesie innych oskarżonych, którzy nie mieli ani nie mogli mieć jakichkolwiek powiązań z K.K.O. na każdej rozprawie obecny będzie jeden z naszych towarzyszy, by udaremniać najdrobniejszą choćby możliwość niejasności, jaka mogłaby powstać…

Dlatego też, zwracając się w tym momencie do wszystkich, przyjaciół i wrogów, prawników i oskarżycieli, ograniczających się do właściwego im prawnego obszaru, chcemy jasno podkreślić, że nie powinny pojawiać się tu jakiekolwiek wątki powiązań z K.K.O.

Jedynymi, którzy mogą wypowiadać się na temat K.K.O. jesteśmy my sami oraz anarchiści praxis, czujący na swoich twarzach obmywający je powiew insurekcyjnego ognia, którzy podążają pod prąd dzisiejszych czasów, wbrew ścieżce mas…

NIECH ŻYJĄ KONSPIRACYJNE KOMÓRKI OGNIA
NIECH ŻYJE NIEFORMALNA FEDERACJA ANARCHISTYCZNA/MIĘDZYNARODOWY FRONT REWOLUCYJNY

Konspiracyjne Komórki Ognia

 

http://actforfree.nostate.net/

 

 

Dyskusja