Białoruś: Ministerstwo Mieszkalnictwa oraz resort edukacji będą szukać „terrorystów”

Białoruski rząd zatwierdził listę instytucji państwowych, posiadających uprawnienia w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania działalności terrorystycznej.

Zgodnie z dekretem rządu Nr1129, w wykazie, oprócz resortów siłowych (Komitet Kontroli Państwa, Operacyjno-analityczne centrum przy prezydencie, komisje śledcze, Prokuratura, organy i instytucje do spraw nadzwyczajnych, Służba Celna) znajduje się również m.in. Ministerstwo Informacji, Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej, Ministerstwo Handlu, Ministerstwo Mieszkalnictwa, Ministerstwo Edukacji oraz inne instytucje edukacji publicznej.

Na liście nie zabrakło także instytucji resortów ekonomicznych takich jak: Bank Narodowy, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Przemysłu, Ministerstwo Komunikacji, a także Ministerstwa Transportu.

Ponadto, lista agencji antyterrorystycznych obejmowała Ministerstwo Ceł i Podatków, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości, Komitet własności państwowej, Państwowego Komitetu ds. Nauki i Technologii, agencje i organizacje zdrowia publicznego, lokalne organy władzy wykonawczej i administracyjnej.

Dodatkowo w wykazie znalazły się także państwowe przedsiębiorstwa takie jak: „Belneftechim”, kolej państwowa, zwiazek producentów energii „Belenergo”, narodowy operator telekomunikacyjny Beltelecom, linie lotnicze „Belavia” oraz mińskie metro.

Przyjęto również nową wersję ustawy w sprawie udostępniania: zasobów logistycznych i finansowych, środków transportu i komunikacji, urządzeń, sprzętu medycznego, informacji oraz leków na potrzeby operacji antyterrorystycznych.

Przy prowadzeniu operacji antyterrorystycznych środki transportu muszą być wyposażone w zapas paliwa umożliwiającego przejechanie nie mniej niż 100 km.

Broń i sprzęt wojskowy powinien być wyposażony w zapas amunicji.

Operatorzy i właściciele sieci oraz urządzeń telekomunikacyjnych zobowiązani są w pierwszej kolejności kolejności udostępnić usługi dowództwu sztabu operacyjnego akcji antyterrorystycznej.

revbel.org

Dyskusja