Białoruś: Anarchistyczny więzień Arciom Prakapienko prowadzi głodówkę

Przebywający w więzieniu białoruski aktywista Arciom Prakapienka ogłosił głodówkę. Z relacji niezależnych białoruskich mediów wynika, że protest głodowy jest wynikiem ograniczeń, które na niego nałożyła służba więzienia w Mohylewie. Portal internetowy „Nawiny” napisał, że Prakapienka rozpoczął głodówkę 8 sierpnia, a tydzień później trafił do karceru.

O proteście głodowym dowiedział się ostatnio podczas widzenia jego ojciec i adwokat. Wcześniej Prakapienka dostał zakaz kupowania żywności w sklepiku więziennym. To dla niego – wegetarianina było ważne. Próbowano Prakapienkę również skierować do pracy na pierwszą zmianę, co miało pozbawić go obiadów.

Prakapienka wraz z dwójką przyjaciół w maju ubiegłego roku został skazany na 7 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w tak zwanym procesie anarchistów. Młodzi mężczyźni zostali uznani za winnych próby podpalenia budynku KGB w mieście Bobrujsk. Aktywiści są na liście 13 Białorusinów uznanych za więźniów politycznych.

Od Redakcji: To ciekawe i pouczające, że anarchistę, który przebywa w więzieniu, ponieważ podpalił mienie państwa białoruskiego, polskie media nazywają „aktywistą”, gdy zaś piszą o anarchistach siedzących za ataki na zachodnie reżimy, wówczas nazywają ich „chuliganami” i „terrorystami”.

www.kresy.pl

Dyskusja