Grecja: Zbliża się koniec procesu ws. Walki Rewolucyjnej

solidarity-to-revolutionary-struggle

3 kwietnia 2013 roku zapadnie wyrok w sprawie szęściu osób oskarżonych o uczestnictwo w Walce Rewolucyjnej.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek formalny o ukaranie trzech zdeklarowanych członków organizacji – Poli Roupy, Nikosa Maziotisa oraz Kostasa Gournasa. To wszystko pomimo braku dowodów na ich zaangażowanie w konkretne działania będące częścią oskarżenia. [Przypominamy, iż Pola i Nikos znajdują się na wolności. Są poszukiwani za naruszenie warunków zwolnienia.]

Na podstawie wątłych dowodów, prokurator wnioskuje także o skazanie Sarantosa Nikitopoulosa, Vaggelisa Stathopoulosa, Christoforosa Kortesisa i Kostasa Katsenosa, którzy zaprzeczają swojemu uczestnictwu w organizacji. Wreszcie, oskarżenie przyznało, że nigdy nie było dowodów świadczących o winie Mari Berahy (żona Kostasa Gournasa), tak więc powinna zostać oczyszczona z wszelkich zarzutów.

Towarzysze z Red Aid (Czerwona Pomoc) wzywają do zgromadzenia solidarnościowego w dniu ogłoszenia wyroku przed budynkiem więzienia Korydallos, gdzie odbywa się proces.

Wyjątki z ‘obrony’ szóstki aresztowanej ws. Walki Rewolucyjnej

Nikos Maziotis

W odpowiedzi na pytanie “Akceptujesz stawiane ci zarzuty, czy je odrzucasz?”

Jestem rewolucjonistą, prowadzę walkę z niesprawiedliwym, przestępczym reżimem, znanym jako państwo i kapitalizm. Jeżeli ktokolwiek powinien odpowiadać na zarzuty, to nie ja, ale ci, którzy mnie oskarżają: policja i usłużni wobec bogaczy sędziowie. Ja, jestem na właściwej drodze i nie będę przepraszał za swoje czyny.

Panagioto (Pola) Roupa

W odpowiedzi na to samo pytanie:

Jestem rewolucjonistą i nie uznaje stawianych wobec mnie oskarżeń. Przestępcą i terrorystą jesteś Ty i system, któremu służysz: państwo i kapitalizm.

Sarandos Nikitopoulos

Czuje się wyróżniony z powodu mojej działalności politycznej. Byłem aktywny politycznie w środowisku anarchistycznym czy antyautorytarnym, odkąd pamiętam. Mogę was zapewnić, że ja oraz setki osób przede mną znajdowały się pod czujnym okiem władzy i tak będzie nadal. Uważam wytoczone przeciwko mnie kryminalne zarzuty, za wynik mojej politycznej działalności, jak również działalności całego środowiska anarchistycznego. Przypadki takie jak ten z Salonik, w których istnieją nawet nagrania pokazujące działania policji, podrzucającej demonstrantom torby z “nielegalnymi” przedmiotami, tylko po to , by wnieść przeciwko nim oskarżenia lub aresztowanie Mario Z. w Atenach. Muszą położyć kres tym ślepym policyjnym oskarżeniom.

Kostas Gournas

Prokurator: “Co masz do powiedzenia w swojej obronie ? Akceptujesz stawiane ci zarzuty ?”

Kostas: Nie mam zamiaru odpowiadać na te pytania. Nie uznaję tego procesu. Odkąd skończyłem 20 lat, pracowałem i brałem udział w społecznej oraz klasowej wojnie, toczącej się tutaj, w Grecji. Występuje przeciwko reżimowi, systemowi politycznemu i ekonomicznemu. Nie jestem terrorystą. Terrorystami są ludzie, znajdujący się na 12 piętrze Komendy Głównej Policji. Ci sami, którzy mnie pobili i grozili śmiercią mojego dziecka.

Vaggelis Stathopoulos

Wmieszanie mnie w sprawę Walki Rewolucyjnej jest konsekwencją moich poglądów politycznych. Nigdy nie potępiałem żadnych metod walki. Moja działalność polityczna odbywała się również za dnia.

Christoforos Kortesis

Poprzez swoich prawników, stwierdził, że będzie zeznawać w pojedynkę, na określonych warunkach. Zażądał pisemnego wyjaśnienia “zarzutów stawianych całej szóstce, odnoszących się do mojego zaangażowania w konkretne działania przeprowadzone przez Walkę Rewolucyjną.” Zażądał także przedstawienia dowodów dla każdego działania, o którego przeprowadzenie oskarżona jest Walka Rewolucyjna.

Dyskusja