Ateny: Zgromadzenie Solidarności z KKO wzywa do działania

PRZECIWKO KAŻDEJ WŁADZY

W OBRONIE BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ

8 października 2012 w więzieniu Koridallos rozpocznie się kolejny sąd wojenny, na koszt towarzyszy prześladowanych w sprawie Rewolucyjnej Organizacji Konspiracyjne Komórki Ognia, bez względu na to czy przyznają się oni do swojego członkostwa w tej grupie czy też zaprzeczają swoim związkom z tą organizacją.

1 proces

4 sprawy (aresztowania w Volos, aresztowanie w Pefki, listy-pułapkki, aresztowania z 4 grudnia)

17 oskarżonych

13 uwięzionych towarzyszy

9 członków KKO: Damiano Bolano, Panagiotis Argirou, Mihalis Nikolopoulos, Giorgos Nikolopoulos, Gerasimos Tsakalos, Christos Tsakalos, Giorgos Polidoras, Haris Hadjimihelakis, Olga Economidou

8 współoskarżonych:  Theofilos Mavropoulos, Dinos Papadopoulos, Stella Antoniou, Alexandros Mitrousias, Kostas Sakkas, Giorgos Karagiannidis

2 z nich jest poszukiwanych: Giannis Mihailidis, Dimitris Politis

Stosowany w ostatnich latach dogmat „zerowej tolerancji” wydaje się prowadzić do zdecydowanego unicestwienia wewnętrznego wroga, wszelkimi środkami, co w warunkach ekonomicznego i systemowego kryzysu nasila się jeszcze bardziej. Zarówno w przypadku członków R.O. K.K.O. sądzonych za ich akcje oraz słowa, które realnie naruszyły „nietykalną” fasadę „wszechmocnego” państwa (np. bomba w parlamencie, pod więzieniem Koridallos, w biurze Złotego Świtu, w ateńskich sądach itd) jak i w przypadku prześladowania wszystkich anarchistów uwięzionych w tej samej sprawie, dając tym samym jasno do zrozumienia że każdy opór społeczny będzie brutalnie uciszany, a anarchistyczne działania i idee spotka izolacja oraz osamotnienie.

Droga oporu wobec kapitalistycznego barbarzyństwa, droga walki o wolność, rozwija się dzięki solidarności z tymi, którzy podążali nią przed nami. Gdy nią idziemy, nie pozostawiamy nikogo samemu sobie, nikt nie zostaje z tyłu.

DEMONSTRACJA SOLIDARNOŚCIOWA

DLA WSZYSTKICH PRZEŚLADOWANYCH W SPRAWIE REWOLUCYJNEJ ORGANIZACJI KONSPIRACYJNE KOMÓRKI OGNIA

 

Piątek 5/10  19:30

PROPYLEA – ATENY

Wzywamy do obecności w Sądzie żeńskiego więzienia Koridallos w poniedziałek 8/10 na 9 rano

 

Zgromadzenie solidarności z KKO i wszystkimi towarzyszami prześladowanymi w tej samej sprawie

 

http://actforfree.nostate.net/

Dyskusja