Przeglądasz zawartość kategorii "Grupy zbrojne / Akcja bezpośrednia"

srb

Czechy: Sieć Komórek Rewolucyjnych (SRB) wyjaśnia swój stosunek do insurekcjonizmu

Niniejszy tekst pozostaje w ścisłym związku z praktyką Sieci Komórek Rewolucyjnych (SBR). Nie napisały go wszystkie komórki, jednak przedstawia on wnioski odpowiadające treściom oświadczeń, opublikowanych przez różne komórki rewolucyjne w czasie ich istnienia. Oznacza to, że tekst ten jest dziełem pewnej części SRB, zakładającej że pozostałe części wydają się zgadzać z jego treścią. Niemniej nie da się całkowicie wykluczyć omyłki tego założenia. W takim przypadku osoby które poczują się dotknięte nasza niedokładnością mogą wyrazić własne

Czechy: O co chodzi w procesie „Fenix 2” ?

W kwietniu 2015 pojawiły się pierwsze oskarżenie a wraz z nimi rozpoczęła pierwsza część Fenix’a. W marcu 2018 sąd w Pradze oddalił wszystkie spośród zarzutów postawionym każdemu z oskarżonych. W międzyczasie rozpoczęła się druga część Fenix’a, którą opisuje poniższy artykuł. Od pierwszej części, do drugiej Kiedy policja rozpoczęła operację Fenix, niektóre media twierdziły, że rozbito SRB (Sieć Komórek Rewolucyjnych). Pomimo, że sabotaże i podpalenia nadal miały miejsce, a ich liczba wzrosła. Wkrótce stało się jasne, że trudno

Członkowie Czerwonej Pomocy na procesie Walki Rewolucyjnej

Dwójka członków/członkiń Międzynarodowej Czerwonej Pomocy zeznawało w obronie Walki Rewolucyjnej na procesie anarchistycznych więźniów politycznych Poli Roupy i Nikosa Maziotisa w Atenach. Zamieszczamy fragment ich oświadczenia: „Bardzo nas cieszy, że możemy spotkać się dziś rano znów z Polą Roupą i Nikosem Maziotisem, dwójką członków Walki Rewolucyjnej uwięzionych w Atenach. Dwójka sekretarzy Międzynarodowej Czerwonej Pomocy zeznawała na procesie, broniąc „Walki Rewolucyjnej”, zasadności ich strategicznego projektu polityczno-militarnego i środków, jakie ta organizacja zastosowała dla realizacji swoich celów. Nasi

„Wrogowie Pana Boga” – anarchistyczne bojówki w polsce 1990-1995

BROSZURA PDF Broszura prezentuje materiały archiwalne – skany prasowe dot ataków i procesów sądowych, fragmenty osobistej korespondencji, komiksy, zdjęcia oraz gazetki polityczne dotyczące organizacji anarchistycznych Ludowy Front Wyzwolenia (Trójmiasto-Grudziądz) i Anarchistyczny Front Antyreligijny (woj. lubelskie), które wbrew taktyce ówczesnego RSA i FA postawiły na akcję zbrojną. Historię piszą zwycięzcy” – głosi wyświechtana maksyma. Warto uściślić: “Historię własnych zwycięstw”, gdzie punkt widzenia “przegranych” i “słabszych” zostaje zepchnięty na margines. Postępowanie to nierzadko powielają sami przegrani, którzy we

Broszura: „Tańczący z Imperializmem – część 1”

POBIERZ PDFPrezentujemy dwa pierwsze rozdziały z książki “Dancing with Imperialism” opowiadającej o losach drugiego pokolenia Frakcji Czerwonej Armii (RAF). Pierwszy z nich podejmuje temat sytuacji grup zbrojnych w RFN po Niemieckiej Jesieni ‘77. Autorzy dokonują przeglądu położenia RAF, Ruchu 2 Czerwca, Komórek Rewolucyjnych oraz współpracy z Palestyńczykami, przybliżając trudności jakim przyszło im stawić czoła w walce z imperializmem, państwem zachodnioniemieckim i porządkiem kapitalistycznym. W kolejnym rozdziale poznajemy historię ruchu antynuklearnego w RFN oraz jego największych

Historia RAF: Schyłek partyzantki miejskiej lat siedemdziesiątych w RFN

Schyłek partyzantki lat siedemdziesiątych Przegrawszy stawkę w pojedynku zwycięzca-bierze-wszystko, bojownicy znaleźli się teraz pośród najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie. Po raz kolejny, szukali schronienia za granicą, przegrupowując się w Iraku, gdzie PFLP (EO) (Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Operacje Zewnętrzne) posiadał autonomiczne bazy, z których z łatwością mogli podróżować do Południowego Jemenu, który pomimo niedawnych napięć wciąż stanowił bezpieczną przystań. Pierwsze aresztowania nastąpiły w Holandii. Christof Wackernagel i Gert Schneider przebywali w Amsterdamie, nieświadomi, że ich

Historia RAF: „Ruch antynuklearny ’80. Spotkaniem Starego z Nowym”

Jeżeli niepowstrzymany marsz pokoleń dotyka wszystkich ludzkich działań, jest to szczególnie prawdziwe w przypadku lewicy – do tego stopnia, iż często wydaje się, że mierzy ona swój czas zgodnie z rytmem zmiany pokoleniowej straży, i nawet zapamiętanie lekcji z ostatnich kilku lat staje się dużym wyzwaniem dla tego, co często jawi się jako ruchy napędzane przez samą młodzież. Kiedy guerilla osłabła, tuż obok na polu historycznych zmagań pojawiła się nowa generacja. Łącząc się, a czasem

Film: „Akcja Bezpośrednia” – kanadyjscy anarchiści z bronią w ręku w latach ’80 (napisy pl)

Uwaga! Film znajduje się poniżej. Akcja Bezpośrednia była grupą anarchistycznej partyzantki miejskiej walczącą w Kanadzie na początku lat ’80 (Nie należy mylić jej z analogiczną grupą o tej samej nazwie działającą we Francji). Założyli ją, żyjący we wspólnej komunie, radykalni aktywiści Ann Hansen i Brent Taylor, elektronik Doug Stewart oraz gitarzysta Subhumans Gerry Hannah i jego dziewczyna, nastoletnia July Belmas. Pod koniec lat ’70, w ramach badań uniwersyteckich, Ann Hansen odbyła podróż do Francji, gdzie spędziła

Historia RAF: „Siejąc w Maju”

„Siejąc w Maju” to kolejny, przetłumaczony przez Grecję w Ogniu rozdział książki „Tańcząc z Imperializmem” (Dancing with Imperialism), która jest II tomem serii „Frakcja Czerwonej Armii. Historia udokumentowana” (The Red Army Faction: A Documentary History”).  Rozdział poświęcono przede wszystkim reorientacji polityczno-strategicznej jaką Frakcja ogłosiła w 1982 r. w tzw. „Dokumencie Majowym”, co przez niektóre środowiska zostało uznane za zdradę  tradycyjnego antyimperializmu jej założycieli. Autorzy analizują też ideologię RAF na tle prądów polityczno-filozoficznych lat 80-ych,

Projekt Nemezis: Komórki Ognia wysadziły auto sędziny Georgi Tsatani (12.10.2016)

PROJEKT NEMESIS AKT PIERWSZY Bierzemy odpowiedzialność za atak na dom prokurator generalnej Georgi Tsatani na ulicy Ipokratus w centrum Aten, obok posterunku policji na Exarchii. Wiemy, że G. Tsatani dysponuje eskortą policyjną i jest strzeżonym celem, to jednak nie zdołało powstrzymać naszego ataku. Zdecydowaliśmy się na symboliczną akcję, ograniczając do ataku na przedmioty, pamiętajcie jednak, że Konspiracyjne Komórki Ognia nie zadowolą się takimi limitami… Wybraliśmy tą prokurator z dwóch powodów. Po pierwsze G. Tsatani należy do para-sądowej sitwy, zajmującej