Czechy: Sieć Komórek Rewolucyjnych (SRB) wyjaśnia swój stosunek do insurekcjonizmu

srbNiniejszy tekst pozostaje w ścisłym związku z praktyką Sieci Komórek Rewolucyjnych (SBR). Nie napisały go wszystkie komórki, jednak przedstawia on wnioski odpowiadające treściom oświadczeń, opublikowanych przez różne komórki rewolucyjne w czasie ich istnienia.

Oznacza to, że tekst ten jest dziełem pewnej części SRB, zakładającej że pozostałe części wydają się zgadzać z jego treścią. Niemniej nie da się całkowicie wykluczyć omyłki tego założenia. W takim przypadku osoby które poczują się dotknięte nasza niedokładnością mogą wyrazić własne zdanie.

Praktyka SRB wiąże się z wieloma oczywistymi faktami, spośród których wiele jest pomijanych lub maskowanych fałszerstwami. Celem artykułu jest rozprawienie się z nieprawdziwymi spekulacjami na nasz temat oraz wyjaśnienie (przypomnienie!) co SRB wyraża, a co nie.

Stosunek do anarchizmu insurekcyjnego

SRB jest uznawana przez wielu za anarchizm insurekcyjny. Nic podobnego, nie potwierdziła tego żadna z komórek SRB. Łatkę tę przykleiły nam osoby z zewnątrz – wrogowie, krytycy, ale także niektórzy anarchiści wywołujący ideologiczne zamieszanie.

Żadna komórka SRB nie deklarowała się jako część tendencji anarchizmu insurekcyjnego. Choć wielu osobom może wydawać się to oczywiste to jednak tak nie jest. Jeśli ktoś zostaje nieprawdziwie zaklasyfikowany wówczas faktyczna treść jego praktyki zostaje celowo lub nieświadomie zniekształcona. Może być ona wówczas z łatwością przedstawiona jako coś czym w rzeczywistości nie jest. Przyczynia się to do bezproduktywnego zamieszania w ruchu anarchistycznym, zwiększając potencjał manipulacji i ataku ze strony strony wrogów anarchizmu.

Jeśli SRB nie mówi nic o insurekcjonizmie, błędem jest wskazywanie między nimi takiego związku. Tekst na temat insurekcjonizmu opublikowany kiedyś przez SRB nie potwierdza, że SRB będzie częścią tej tendencji. Notka pod tym tekstem brzmi:

„Tekst nie został napisany przez SRB i nie musimy zgadzać się z każdą jego częścią”

Jego przedruk świadczy jedynie o tym, że ktoś z SRB uznał go za interesujący na tyle, iż zdecydował się udostępnić go dalej. Inne grupy anarchistyczne publikują teksty o różnej tematyce, o anarcho-syndykalizmie, ale i o zgoła odmiennych działaniach, co nie oznacza, że należą do wszystkich tendencji o których piszą.

Podobnie jak SRB publikują wszystko to co chcą, zachęcając w ten sposób do walki, dyskusji, analizowania i rozumienia historii.

Związek z KKO, WR, BI, FAI/IRF

Prezentując buntowniczy anarchizm, SRB trzyma się innych, którzy nie zgadzają się z rzeczywistością. Rdzeń problemu pozostaje ten sam. Ktoś spekuluje o czymś i przedstawia kontrowersyjne twierdzenia, jak gdyby były niepodważalnym faktem. Mówi się więc, że SRB tworzą międzynarodowy sojusz z grupami takimi jak Konspiracyjne Komórki Ognia (KKO), Walka Rewolucyjna (WR), Nieformalna Federacja Anarchistyczna (FAI), Międzynarodowy Front Rewolucyjny (IRF), Czarna Międzynarodówka i innymi. Ale prawda jest taka, że żadna z komórek naszej sieci nie podpisała się jako KKO, WR, CZM czy FAI/IRF. Żadna z komórek nie wykazała żadnej współzależności lub wsparcia dla tych grup. Można stwierdzić, że SRB postępują zgodnie z własną autonomiczną praktyką. Działają więc bez bezpośredniego (organizacyjnego!) powiązania z innymi grupami.

Stosunek do mas

SRB jest często uważana za projekt, który lekceważy perspektywy masowej walki. Mówi się, że SRB jest elitarystyczna z poczuciem własnej niezwykłości i przekonaniem, że wielkie zmiany społeczne będą dziełem małych zbrojnych grup. Jednak nic takiego nie wynika z oświadczeń SRB. Działalność SRB z pewnością nie ma charakteru masowego. Nie można jednak stwierdzić, że SRB potępia masowe walki. (…)

SRB jest zorganizowana w małych grupach działania, ponieważ w lokalnym kontekście nie ma obecnie warunków do organizowania masowej walki. W sytuacji, gdy masy są bezwładne i oswojone, działania dzikich mniejszości wydają się być jednym z niewielu możliwych sposobów walki. To, że SRB włącza się do tego nurtu, nie mówi nic o jej stosunku SRB do mas pracowniczych. Ktokolwiek twierdzi coś innego, po prostu spekuluje.

Stosunek do krytykującej nas większości

(…) Poszczególne komórki naszej sieci zaczęły działać, chociaż wiedzą, że konfrontują się z niezrozumieniem i krytyką ze strony dużej części populacji. Z punktu widzenia ideologii demokratycznej wydaje się to problematyczne. Jednak z punktu widzenia praktyki anarchistycznej i proletariackiej walki klasowej tak nie jest. Nikt – nawet „anarchistyczni” krytycy SRB – nie wierzy tak naprawdę, że działanie jest słuszne tylko wtedy, gdy dotyczy większości lub wszystkich. Obecnie każdy wyraz sprzeciwu wobec kapitalizmu spotyka się z krytyką ze strony ludzi, którzy bronią kapitalizmu. Dotyczy to zarówno podpalenia samochodu policyjnego, jak i internetowego ogłoszenia pokojowego i prawnego bojkotu wyborów. Grupy anarchistyczne muszą organizować działania antykapitalistyczne, mimo że krytykujący aktywnych anarchistów są w większości.  Pod tym względem SRB nie działa inaczej niż pozostałe grupy anarchistyczne. W tym pacyfistyczne lub preferencyjne taktyki prawne.

Związek z innymi taktykami

SRB jest czasami oskarżana o rzekome gloryfikowanie brutalnych nielegalnych metod (sabotażu, itp.) i pogardę dla metod nonviolence oraz prawnych. To tylko kolejne kłamstwo i ignorowanie prawdy. Fakt, że SRB praktykuje głównie sabotaż, nie oznacza nic innego, jak sięgnięcie po jedną z z metod. Łatwo wyjaśnić tę kwestię, sięgając do naszych komunikatów. SRB nie sprzeciwia się innym metodom, o czym świadczy nasze oświadczenie po zwycięstwie w sprawie Rizkarny,

cytat:

„Samodzielna interwencja SRB i wybrane metody sabotażu zostały wymuszone przez okoliczności i potrzeby tej szczególnej walki. Z pewnością nie są one uniwersalnym modelem, stosowalnym we wszystkich sytuacjach.

W innych bitwach, do osiągnięcia tego samego celu może wystarczyć działanie pokojowe. Wtedy z pewnością nie ma potrzeby podpalania firmowych samochodów. Ale tam, gdzie łagodne protesty nie wystarczają, seria akcji sabotażowych staje się dźwignią, która sprawia, że wychodzimy z impasu i możemy wygrać. „

Dyskusja