Chile: Wywrotowi więźniowie dołączyli do głodówki w solidarności z Juanem, Natalią i Guillermo

juanynataly

Aby poznać kontekst całej sprawy patrz: Po zamachu na metro aresztowano trójkę anarchistów oraz Komunikat Konspiracyjnych Komórek Ognia – Chile po ataku na metro

Komunikat siedmiu więźniów:

My, wywrotowcy przetrzymywani w Więzieniu o Zaostrzonym Rygorze (CAS in Santiago) dołączamy od dziś – to jest 18 maja 2015, godz. 00:00 – do strajku głodowego, jaki prowadzą Juan Flores, Guillermo Duran i Natalia Casanova (na zdjęciu: Juan i Natalia – przyp. tłum.), stosując go jako narzędzie walki.

Robimy to w poczuciu głębokiej antywięziennej solidarności, i wysuwamy te same żądania co nasi towarzysze, którzy głodują już od 34 dni. Żądamy:

– natychmiastowego uwolnienie Enrique Alfonso Guzmana Amadeo, co jest oczywiste jeśli weźmiemy pod uwagę idiotyczne oskarżenie i absurdalne dowody przedstawione przez prokuratora publicznego

– natychmiastowego rozwiązania sytuacji w jakiej znajduje się nasza towarzyszka Natalia Antonina Casanova Munoz, która odkąd umieszczono ją w San Miguel poddawana jest reżimowi karnemu i surowej izolacji.

– zakończenia prześladować i upokorzeń dokonywanych przez siły represyjne przeciwko naszemu najbliższemu otoczeniu

– naukowej weryfikacji ważności dowodów DNA

Z TYCH POWODÓW WZYWAMY WSZYSTKICH DO PROPAGANDY PROWADZONEJ WSZELKIMI ŚRODKAMI

Przeciwko Każdej Władzy: Wojna Społeczna

Bojowa Młodzież, Nieustanna Insurekcja

Jak Długo Będzie Istnieć Nędza, Tak Długo Istnieć Będzie Rebelia

Marcelo Villarroel
Freddy Fuentevilla
Carlos Gutiérrez
Juan Aliste
Alejandro Astorga
Hans Niemeyer
Alfredo Canales

Więzienie o Zaostrzonym Rygorze
Santiago, Chile

 

Dyskusja