Kolejne zarzuty przeciwko Komórkom Ognia

002864W połowie lipca 2013 roku władze Grecji oskarżyły dziesięciu uwięzionych członków KKO-FAI/IRF (Olgę Ekonomidou, Damianosa Bolano, Charisa Chatzimichelakisa, Giorgoas Polydorosa, Panagiotisa Argirou, Theofilosa Mavropoulosa, Christosa Tsakalosa, Gerasimosa Tsakalosa, Giorgosa Nikolopoulosa, Michalisa Nikolopoulosa) o „podżeganie” do 5 ataków, dokonanych w ramach „Projektu Feniks”. Wezwano ich do złożenia przed sądem zeznań w tej sprawie.

„Projekt Feniks” to kampania ataków partyzanckich, zapoczątkowana wysadzeniem samochodu szefowej więzienia Koridallos przez KKO. Komórki FAI/IRF w Grecji i Indonezji przeprowadziły w jej ramach kolejne 4.

Członkowie KKO odmówili udziału w przesłuchaniu, gdyż gardzą prawem, w tym demokratycznym prawem do składania zeznań. Z tego względu spędzą jeszcze więcej czasu w areszcie oczekując na proces. Należy przypomnieć, że 3, i 6 atak przeprowadziły indonezyjskie komórki FAI/IRF, a 2, 4 i 5 greckie KKO

W przypadku 5 aktu Feniks, ataki greckich i indonezyjskich anarchistów nałożyły się, gdyż doszło do nich w tym samym czasie. Stąd, oba noszą nr. 5.

Chodzi o wybuchową przesyłkę, która eksplodowała w domu sędziego Mokkasa prowadzącego sprawę przeciw KKO (Grecja) oraz o podpaalenie szkoły policyjnej (Indonezja)

actforfree.nostate.net

Dyskusja