Przeglądasz zawartość kategorii "Grupy zbrojne / Akcja bezpośrednia"

Walka Rewolucyjna: List polityczny do społeczeństwa

10 kwietnia, 2010, Antyterrorystyczny Wydział Greckiej Policji aresztował szóstkę ludzi w Atenach: Nikosa Maziotisa, Panagiote "Pole" Roupę, Kostasa Gournasa, Vaggelisa Stathopoulosa, Sarandosa Nikitopoulosa i Christoforosa Kortesisa. Wszyscy byli znani ze swojej długiej obecności w ruchu anarchistycznym/ antyautorytarnym. Dwa tygodnie później Maziotis, Roupa i Gournas przyznali się do uczestnictwa w organizacji znanej jako Walka Rewolucyjna (Epanastatikos Agonas). Stathopoulos, Nikitopoulos i Kortesis odrzucili zarzuty oświadczając, że padli ofiarą prześladowania ze względu na swoją długoletnią anarchistyczną aktywność oraz ich towarzyskie związki polityczne z pozostałymi. Poniższy tekst jest jednym z głównych i najobszerniejszych dokumentów, wydanych przez WR w którym jej członkowie prezentują własny pogląd na sytuację ekonomiczno-polityczną Grecji.

List od członków Walki Rewolucyjnej cz.2

Walka przeciwko tworzonemu przez nich nowemu faszystowskiemu państwu, niezależnie od formy mobilizacji ograniczonej jedynie do walki w „okopach” aby utrzymać wszelkie pracownicze, polityczne i społeczne partykularne interesy jest z góry skazana na porażkę. Stanowią one kpinę. Nie tylko bezbolesne protesty, które są pragnieniem dużych central związkowych, ale również śmieszna rządowa Lewica, która uczestniczy w parlamencie i, która nie tylko nie ma zamiaru zerwania z serwowanym przez rząd porządkiem politycznym – było, by to pęknięcie, które

Okupacja siedziby partii PASOK w Chani (Kreta)

Kilka dni temu, główna siedziba rządzącej partii PASOK w Chani (Kreta) była okupowana w solidarności z szóstką anarchistów aresztowanych w związku ze sprawą „Walki Rewolucyjnej”. Poniżej tłumaczenie komunikatu okupujących: Dzisiaj, we wtorek 20 kwietnia o godzinie 10 rano zajęliśmy biura PASOK w Chani, w celu wyrażenia naszego sprzeciwu wobec kryminalizacji anarchistów / ruchu antyautorytarnego, której skutkiem są zatrzymania 6 jego uczestników oraz wobec mobilizacji coraz większych środków w

Oświadczenie z okupacji kanału „Creta TV”

Heraklion, Kreta 14/4/2010 Okupacja kanału telewizyjnego „Creta TV”, podczas wieczornych wiadomości.W środę 14-04-2010 o 21:00 podczas nadawania wiadomości przez kanał Creta TV miała miejsce okupacja podjęta przez 70 antyautorytarnych anarchistów jako odruch solidarności z zatrzymaną i prześladowaną 6 towarzyszy oskarżoną z paragrafu dot. przeciwdziałania terroryzmowi. Prezenter TV: „Panie i Panowie mamy nieoczekiwaną wizytę w studio Creta TV. Nie powiem więcej, damy im czas, ponieważ my też powinniśmy rozumieć