List od członków Walki Rewolucyjnej cz.1

Jedyną odpowiedzią na współczesny totalitaryzm jest społeczna rewolucja

Cz. 1 listu napisanego przez trzech członków Walki Rewolucyjnej

[spacer size=”10″]

Rządowi koalicyjnemu PASOK, a także następującej trójce – Parlamentowi Europejskiemu, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udało się w krótkim czasie – i z pomocą korporacyjnych mediów – rozerwanie tego co zostało osiągnięte poprzez długotrwałe, często krwawe społeczne i klasowe walki oraz nałożenie bezprecedensowej, dzikiej eksploatacji większości społeczeństwa przez karygodną mniejszość złożoną z elity gospodarczej. Niedawne środki oszczędnościowe dotykające wynagrodzeń i rent są wskaźnikiem tego trendu, niestety nie ostatnim. Obecnie Grecja regularnie przekształca się w raj dla szefów i piekło dla pracowników.

Ten nowy intensywny atak klasowy jest dla gospodarczej i politycznej władzy „niezbędnym warunkiem dla przezwyciężenia kryzysu”, ponieważ – według neoliberalnej analizy ekonomicznej – zmniejszenie kosztów pracy zapewnia warunki dla konkurencyjności, a wtedy szefowie mogą liczyć na nowe zyski dla kapitału, zranionego przez kryzys gospodarczy. Z perspektywą wzrostu zysków, proces produkcyjny powraca do życia, wzrost daje mu impuls co otwiera drogę do wyjścia z kryzysu. To miałby być fakt, który pomoże krajowi rozwiązać poważne budżetowe problemy. W rzeczywistości, niezależnie od jakichkolwiek argumentów sekretarzy neoliberalizmu nt. tego jak nieortodoksyjny i „bez wyjścia” jest model gospodarczy przedstawiony powyżej (jest pewne, że konsekwencją takiego modelu jest nawet głębsza recesja i intensywność kryzysu) tym czego chce państwo jest największe możliwe wykorzystanie kryzysu gospodarczego dla nałożenia nowych klasowych i społecznych warunków opresji i wyzysku.

Forma tej nowej dyktatury kapitału i państwa zakłada, że duża część społeczeństwa znajdzie się w skrajnej nędzy, będzie tak zmarginalizowana, że stanie się łatwym łupem dla bezdusznego wyzysku serwowanego przez szefów. Dla plutokratycznych świń, od tej pory ludzkie życie będzie warte tyle, ile okruchy, które nazywają wynagrodzeniem. Podczas gdy zgodnie z ich planami wielu będzie czekać w kolejce do bycia wyciśniętym przez produkcję i wyrzuconym, gdy nie będą już potrzebni.
W celu upewnienia się, że kredyty dla państwa Greckiego są spłacalne, Papandreou i jego rząd wprowadzili środki oszczędnościowe o bezprecedensowej surowości z ciągłymi cieciami płac, emerytur, wydatków państwa na rzecz szpitali i ubezpieczeń społecznych, które prowadzą szpitale i fundusze emerytalne do ostatecznego upadku, zakładając prywatyzację systemu emerytalnego i służby zdrowia. W tym samym momencie wyprzedają wszystko za bezcen włącznie z własnością państwa.
Środki „dyscypliny budżetowej” wprowadzane przez rząd mające doprowadzić do „wyjścia kraju z kryzysu budżetowego” – w rzeczywistości – w połączeniu z cięciami w sektorze pracy – prowadzą z matematyczną dokładnością do jeszcze większego budżetowego ślepego zaułka dla kraju, który prędzej czy później będzie musiał wezwać do zawieszenia wypłat lub, w najlepszym wypadku do renegocjacji Greckiego długu.
Dzika neoliberalna polityka narzucana przez elity polityczne i ekonomiczne na całej planecie nie stanowi,po prostu „złych decyzji ekonomicznych” ani nie może poprowadzić w kierunku polityki gospodarczej, która odwróci klimat głębokiego kryzysu jaki ten system przechodzi.

Głównym problemem dla gospodarczej i politycznej siły, która kontroluje planetę jest to, że systemowy kryzys można wykorzystać na budowę godnych warunków życia i pracy, a także może on posłużyć przedefiniowaniu korelacji sił panujących na planecie. Ponadnarodowa ekonomiczna i polityczna elita zagarnia coraz więcej i więcej władzy w swoje ręce posługując się rynkiem do narzucenia swojej rosnącej roli w konfiguracji i sprawowaniu politycznej władzy, która ma coraz bardziej totalitarny charakter. W rezultacie, na gruncie kryzysu, szczególnie krajów zadłużonych nowe formy totalitarnych gospodarczych i politycznych rządów są importowane i nakładane na kraj za krajem we współpracy z ich rządami. Ten nowy faszyzm sprawia, że starsze formy ucisku i wyzysku wydają się być pobłażliwe.

Głównym elementem nowej międzynarodowej dyktatury jest wykorzystywanie krajowych długów w celu przekazania społecznego bogactwa krajów w ręce oligarchii gospodarczej. Kruki ponadnarodowego kapitału gotowe są rozerwać i pożreć wszystko , co cenne w Grecji, gdy rząd nie będzie w stanie uporać się z wymaganiami, których wymaga spłata długu. Droga dla tej nowej okupacji poprzez konfiskatę majątku publicznego kraju została otwarta przez Papandreou wraz z klauzulą, zgodnie, z którą „ani kredytobiorca ani jego dobytek nie są zwolnione z powodu suwerenności narodowej”.
Innymi słowy, MFW, Parlament Europejski i państwa członkowskie UE, które pożyczyły pieniądze Greckiemu państwu mogą w momencie opóźnienia spłaty przejść do konfiskaty majątku publicznego i społecznego dobrobytu kraju, podczas gdy kredytobiorca (kredytobiorcą jest oczywiście całe Greckie społeczeństwo, bez znaczenia jest fakt, że kredyt nie jest przeznaczony dla tejże większości) przechodzi w stan dosłownej okupacji przez kredytodawców.


Źródło: actforfreedomnow.blogspot.com

Tłumaczenie: grecjawogniu.info

Dyskusja