Okupacja siedziby partii PASOK w Chani (Kreta)

Kilka dni temu, główna siedziba rządzącej partii PASOK w Chani (Kreta) była okupowana w solidarności z szóstką anarchistów aresztowanych w związku ze sprawą „Walki Rewolucyjnej”. Poniżej tłumaczenie komunikatu okupujących:

Dzisiaj, we wtorek 20 kwietnia o godzinie 10 rano zajęliśmy biura PASOK w Chani, w celu wyrażenia naszego sprzeciwu wobec kryminalizacji anarchistów / ruchu antyautorytarnego, której skutkiem są zatrzymania 6 jego uczestników oraz wobec mobilizacji coraz większych środków w celu zduszenia wszelkich przejawów buntu, które rozwijają się wśród szerszej części społeczeństwa.

Ani oskarżenia wypowiadane przez ministra Chrisochoidis’a ani spektakl terroru w wykonaniu dziennikarzy znajdujących się pod dyktatem prawa antyterrorystycznego nie są w stanie wymazać problemów ubóstwa, bezrobocia, zwolnień i unieważniania wynagrodzeń i emerytur, bogactwa nielicznych naprzeciw biedy większości i długów, które cynicznie przerzucili na nas, a nawet przytłaczającej kontroli w każdym aspekcie naszego życia.

Pokaz mający na celu „zdemaskowanie terroryzmu” służy jedynie państwu i kapitałowi, jako doskonała platforma, na której oboje materializują swój wyrafinowany atak przeciwko społeczeństwu, atak, który staje się, tym bardziej barbarzyński, jeśli zdamy sobie sprawę, że realizowany jest przy wsparciu ich „międzynarodowych” partnerów i Funduszu Walutowego. I wszystko to by zamknąć ludziom usta i uzyskać przyzwolenie na jeszcze surowszą ich eksploatację.

Tymczasem, prawdziwi przestępcy i wrogowie społeczeństwa znajdują się w parlamencie, luksusowych willach, urzędniczych biurach, bankach i giełdach, w mediach i pośród umundurowanych łowców ludzi. Co do tych, którzy walczą o wolność, także tej 6 w areszcie, która od lat podąża razem z nami poprzez społeczne konflikty. Będziemy obok nich, w każdym momencie gotowi oferować naszą solidarność, naszą samoorganizacje i bezkompromisowe działania przeciwko ich fizycznemu i politycznemu unicestwieniu.

Wzywamy wszystkich represjonowanych do przyjęcia postawy zerowej tolerancji wobec tej nowej orgii kłamstw i represji.

Kontratak mas zorganizowanych oddolnie !

Wolność dla aresztowanych bojowników !

Solidarność naszą bronią !

Źródło: Occupiedlondon.org/blog

Dyskusja