Hiszpania: Napisz do anarchistycznych więźniów Moniki i Fransisco!

ptaki anarchii12 kwietnia 2014 po okresie przerzucania z jednego więzienia do drugiego więzienia (Madrid, Burgo, Cantabria) towarzysz Fransisco został przewieziony do Asturii, gdzie władze niespodziewanie zdecydowały się go przetransportować.

Kilka tygodni temu, anarchiści utrzymujący względny kontakt z Fransisco, informowali, że znajduje się on w kiepskiej sytuacji z powodu izolacji. Na chwile obecną – bez wątpienia dzięki naciskom z zewnątrz – sytuacja ta uległa zmianie i pozostaje on w skrzydle karnym, odseparowany od innych więźniów „politycznych”, a jego położenie relatywnie poprawiło się, ponieważ po kilku miesiącach zakazu, wreszcie pozwolili mu zatelefonować do przyjaciół. Regulamin więzienia pozwala tylko na połączenia wykonywane do członków rodziny.

W tym momencie Fransisco czuje się dobrze, a siły go nie opuszczają. Mamy nadzieję – piszą hiszpańscy anarchiści – że wkrótce uda nam się z nim zobaczyć.

Jeśli chodzi o sytuację Moniki przez ostatnie miesiące wyglądała ona podobnie jak u Fransisco. Jej także udało się zachować ducha.

Oboje przebywają w areszcie prewencyjnym i nic nie zapowiada by miało to ulec jakimś zmianom. Sytuacja prawna i oskarżenia jakie się przeciw nim wysuwa, także nie uległy zmianie. W ramach aresztu umieszczono ich w specjalnym reżimie izolacyjnym FIES 3, gdzie mogą wykonać osiem 5-minutowych połączeń w ciągu tygodnia. Restrykcjom podlega także korespondencja (mogą wysłać tylko 2 listy na tydzień), wiadomo jednak, że nie ma limitu ilości listów jakie mogą otrzymywać z zewnątrz. Przysługuje im także prawo do jednego widzenia na tydzień, które nie może trwać dłużej niż 40 minut.

Trzeba dodać, że każde z nich przetrzymywane jest w innym ośrodku karnym w ramach tak zwanego rozpraszania więźniów. Monika jest w Brieva (Avila), Fransisco w Asturii. To oznacza, że wywieziono ich z dala od miejsc gdzie mają przyjaciół i towarzyszy. To popularna w Hiszpanii praktyka (stosowana jeszcze przez reżim Franco oraz wobec ETA), której celem jest osłabienie ducha więźniów politycznych i buntowników oraz utrudnienie ich rodzinom niesienie im wsparcia.

Prawdziwa solidarność jest jednak silniejsza niż narzucone dystanse!

Solidarność z anarchistycznymi więźniami politycznymi Moniką Caballero i Fransisco Solarem!

Patrz także: Anarchistyczne Komando Mateo Morala podłożyło bombę w bazylice Pilar (Saragossa)

Poniżej plakat zawierający adresy na które możecie słać do nich kartki i listy.

adresy monika farnsisco

 

Dyskusja