Trzeci proces przeciw Komórkom Ognia (Dni 89-98)

fai-fri1Dzień 89

Posiedzenie zostało odroczone, ponieważ jeden z towarzyszy był tego dnia hospitalizowany w związku z zaplanowaną wcześniej operacja chirurgiczną, a inny oskarżony nie pojawił się w sądzie, przesyłając tylko oświadczenie w solidarności z Savasem Ksirosem (*)

Dzień 90

Kolejny dzień procesu podczas którego sędziowie odczytali kilka dokumentów.

Dzień 91

Ciąg dalszy odczytywania dokumentów.

Dzień 92

W czasie tej sesji odczytano dokumenty na temat broni palnej, znalezionej przy osobach aresztowanych w Nea Smyrni i Pireusie. Zatrzymani wówczas anarchiści zdecydowanie zaprzeczyli swojemu uczestnictwu w Konspiracyjnych Komórkach Ognia. Mimo to, sędziowie naciskają by oskarżyć ich o przynależność do organizacji i usiłują przykleić członkom KKO łatkę „szefów” aresztowanej rzekomo komórki.

Tego dnia towarzysze z Komórek Ognia po raz kolejny oświadczyli, że nie mają ani nie mogliby mieć nic wspólnego z KKO.

Dzień 93

Ukończono odczytywanie dokumentów liczących setki stron.

Dzień 94

Rozpoczęto omawianie materiału na który składają się tysiące zdjęć wykonanych przez agencje antyterrorystyczną w kryjówkach KKO oraz zarekwirowanych w domach ich rodzin.

Jedno ze zdjęć przedstawia auto należące do policji portowej, które zostało wywłaszczone przez KKO w Volos.
Towarzyszy zauważył, że na zdjęciach przedstawiających fałszywe tablice rejestracyjne tego pojazdu, została sfałszowana data. Fakt ten został dostrzeżony także przez sędziego. Towarzysz kontynuował wyjaśniając, że dla KKO sfałszowanie tych danych nie ma znaczenia z prawnego punktu widzenia (gdyż nie uznają prawa ani władzy) jednak ważne jest podkreślenie, że takie coś miało miejsce, aby pokazać w ten sposób metody, jakimi posługuje się policja, gdy chodzi o sprawy „wyższej rangi”.

Dzień 95

Ciąg dalszy badania materiału zdjęciowego.  Gdy pokazywano zdjęcia kilku nakryć głowy portowej i miejskiej policji, które to nakrycia znaleziono w kryjówkach KKO, towarzysz złożył krótkie oświadczenie.

Kilka dni temu, w innym procesie, dotyczących rabunku banku za którym stały rzekomo Komórki Ognia i egzekucji bohaterskiego obywatela, który usiłował powstrzymać rabusi, jedynym faktem obciążającym oskarżonych była czapka/kapelusz, która spadła z głowy jednego z napastników podczas szamotaniny jaka się wówczas wywiązała.

Towarzysz objaśnił, że przedmioty takie jak kapelusz mogą zostać znalezione także w miejscach, gdzie ich domniemani właściciele nigdy nie byli. Dobrym tego przykładem są właśnie czapki wywłaszczone przez KKO, które znaleziono w kryjówce organizacji.

Dzień 96

Ciąg dalszy przeglądania zdjęć.

Dzień 97

Dyskutowano kwestię znaczenia jakie odgrywa oficjalna deklaracja przynależności przez członka KKO, a ujmując rzecz bardziej ogólnie co to znaczy, w kategoriach prawnych, być członkiem KKO. Dwóch towarzyszy odpowiedziało na niedorzeczne zarzuty sądu jasno oświadczając, że członkami KKO są wyłącznie osoby, które zadeklarowały swoja do nich przynależność.

Głos zabrała także towarzyszka Olga, mówiąc, że bazując na tego typu absurdalnych oskarżeniach, gliny i sędziowie wiążą z grupą każdego kto miał jakieś przyjacielskie związki z członkami KKO.

Następnie, głos zabrał inny towarzysz, przypominając o zdjęciu, które krążyło gdy był on poszukiwany przez policję. Oficjalnie podano, że to jego zdjęcia, gdy w rzeczywistości widniała na nim twarz obcej osoby, nie związanej z grupą.

Dowodzi to, powiedział, sposobów, jakimi antyterroryści, próbują oddziaływać na opinię publiczną, wciągając do sprawy KKO tak tylu ludzi ilu im się uda.

Dzień 98

Zakończono procedurę przeglądania zdjęć.

—–

Informacje zgromadzili i spisali towarzysze w solidarności z KKO, którzy przesłali je na skrzynkę portalu Inter Arma.

Przypis:

* – The session was interrupted, as one of the comrades was hospitalized for a scheduled operation and the other defendants didn’t appear in court and sent a statement in solidarity with Savas Ksiros, about his application concerning the interruption of his sentence.

 https://interarma.info/en

Dyskusja