Przeglądasz zawartość kategorii "Grecja"

WR: Na rzecz światowej rewolucji społecznej (2.01.2011)

Uczyńmy w Grecji początek światowej rewolucji społecznej Tekst trzech uwięzionych członków Walki Rewolucyjnej (02.01.2011)  „Jeśli ktoś chce otworzyć dzisiaj dochodowy biznes, powinien produkować gilotyny”.Powyższym zwrotem Amerykański dziennikarz opisuje rozmiar społecznego niezadowolenia w USA. Po raz pierwszy w historii, całość rozwiniętego kapitalistycznego świata wrze od niezadowolenia i desperacji wobec rządzących, słusznie obwinianych za obecny kryzys, którzy nie tylko nie ponieśli z tego powodu kary ale nadal cieszą się swoimi przywilejami i zwiększają zyski. Zapalnikiem jest wściekłość

Książka poświęcona greckiej rewolcie

Do dystrybucji w USA i Europie Zachodniej trafi w najbliższych dniach książka „Between a Present Yet to Go and a Future Yet to Come” („Pomiędzy teraźniejszością, która jeszcze trwa a przyszłością która jeszcze nie nadeszła”), poświęcona greckiej rewolcie i walkom społecznym w tym kraju podczas ostatniego kryzysu finansowego na świecie. Autorzy książki, Dimitris Dalakoglou i Antonis Vradis, są założycielami anarchistycznego bloga From the Greek Streets,

Chwedoruk: Po Grecji czeka nas Unia dwóch prędkości

Dr Rafał Chwedoruk w rozmowie z Marcinem Chałupką 10.05.2010Marcin Chałupka, Krytyka Polityczna: Jak opisałby pan sytuację, którą mogliśmy obserwować w Grecji? Czy to był stan wyjątkowy, czy może już rewolta? Co doprowadziło do tej sytuacji?

Costas Douzinas: Grecka tragedia – Polecamy

Niewiele wydarzeń w najnowszej historii politycznej Europy zaskakuje analityków i komentatorów bardziej niż powszechne powstanie albo „zamieszki” (zgodnie z językiem prawicowych komentatorów), które miały miejsce w grecji w grudniu 2008 roku. Katalizatorem było niesprowokowane zabójstwo przez policję 15-letniego Alexis’a Grigopoulos’a 6 grudnia w centrum dzielnicy Exarchia, tuż obok Politechniki i Szkoły Prawa, dwóch uniwersytetów mających blisko 60-letnią tradycje związaną z oporem studentów. W kilka godzin po zabójstwie Grigorisa, masowe protesty, okupacje i demonstracje rozlały

Grecja na skraju wojny domowej ? – Wyborcza.biz

Wyjście Grecji ze strefy euro to najgorszy możliwy scenariusz, którego na razie do siebie nie dopuszczamy – powiedział w weekend prezes EBC Jean-Claude Trichet. Choć Grecja jest chwalona za działania oszczędnościowe, sami Grecy mają dość zaciskania pasa, a część ekspertów uważa nawet, że obecna polityka rządu może doprowadzić do wybuchu fali gniewu, którą trudno będzie opanować. Choć Grecja jest chwalona za oszczędzanie i stopniowe zmniejszanie swojego deficytu budżetowego, wciąż

O nadchodzących walkach w sektorze energetycznym

Poniższy tekst stanowi krótką analizę z bloga „Within the multitude”, o zbliżającym się sporze w Greckim sektorze energetycznym: po klęsce kierowców ciężarówek, kolejnym ważnym polem walki jesienią może okazać się Państwowe Przedsiębiorstwo Energetyczne i spór o prywatyzację zakładów energetycznych do niej należących. Jest dla nas ważne, jako ruchu społecznych antagonistów by dokładnie zrozumieć o jaką chodzi tutaj stawkę. Mamy nadzieje, że w przeciwieństwie do strajku kierowców ciężarówek, zaoferujemy nasze pełne wsparcie związkowcom z PPE

Walka Rewolucyjna: List polityczny do społeczeństwa

10 kwietnia, 2010, Antyterrorystyczny Wydział Greckiej Policji aresztował szóstkę ludzi w Atenach: Nikosa Maziotisa, Panagiote "Pole" Roupę, Kostasa Gournasa, Vaggelisa Stathopoulosa, Sarandosa Nikitopoulosa i Christoforosa Kortesisa. Wszyscy byli znani ze swojej długiej obecności w ruchu anarchistycznym/ antyautorytarnym. Dwa tygodnie później Maziotis, Roupa i Gournas przyznali się do uczestnictwa w organizacji znanej jako Walka Rewolucyjna (Epanastatikos Agonas). Stathopoulos, Nikitopoulos i Kortesis odrzucili zarzuty oświadczając, że padli ofiarą prześladowania ze względu na swoją długoletnią anarchistyczną aktywność oraz ich towarzyskie związki polityczne z pozostałymi. Poniższy tekst jest jednym z głównych i najobszerniejszych dokumentów, wydanych przez WR w którym jej członkowie prezentują własny pogląd na sytuację ekonomiczno-polityczną Grecji.

Krótkie kalendarium Greckiego kryzysu

Poniżej prezentujemy krótkie kalendarium wydarzeń związanych z Greckim kryzysem. Kalendarium obejmuje miesiące od stycznia do maja, czyli momentu, w którym uruchomiony został serwis Grecja w Ogniu.

O imigracji i Greckim kryzysie: w czterech punktach

1. Dla niektórych, kryzys nie zaczął się dwa lata temu. Od czasu programów dostosowania strukturalnego w Afryce i Ameryce Łacińskiej w 1980 roku do neoliberalnej grabieży w krajach byłego bloku sowieckiego w latach 90-tych, kryzys i migracja stały się bliźniaczymi pojęciami. Od trzech dekad neo-liberalizm destabilizuje i czyni pracowników coraz słabszymi. Kapitał woli imigrantów, ponieważ

Wywiad – „ludzie mają dość”

Prezentujemy wywiad o Greckim kryzysie z Constantinosem Avramidisem – Grekiem mieszkającym obecnie w Irlandi, członkiem „Wokers Solidarity Movement” oraz związku zawodowego pracowników poczty. „Ludzie mają dość”Czy możesz nakreślić nam jakieś tło kryzysu gospodarczego w Grecji? Po pierwsze, musimy zacząć od ostatniego rządu, choć oczywiście nie jest on w całości odpowiedzialny za stan obecny. Znikające duże sumy