Londyn: Anarchistyczna odpowiedź na zamieszki

Kiedy na naszych oczach rozgrywa się największa od wielu lat fala niepokoi społecznych, Londyńscy anarchiści nie przodują w aktywnym wspieraniu tego ogromnego wybuchu gniewu i frustracji. Wierzymy, że wybuch ten jest całkowicie uzasadniony, co więcej powinien być wspierany i podsycany. W jaki sposób ? Oto kilka pomysłów. Liczymy, że ludzie podejmą refleksję oraz przystąpią do działań.

  • Prowadzenie widocznej aktywności o antyautorytarnym charakterze – powinniśmy uczestniczyć w demonstracjach z transparentami i broszurami, jednak naszym podstawowym zadaniem jest odpieranie policyjnych ataków. Myśl jak czarny blok, barykaduj drogi, nie uciekaj kiedy przyjadą gliniarze.
  • Porady prawne – trzeba informować o wszechobecności monitoringu oraz konieczności maskowania się. Kolejnym ważnym zadaniem jest kolportowanie broszur zawierających porady na wypadek zatrzymania, ABC demonstranta etc. (Wielu ludzi obawia się przyjmowania porad prawnych od osób z „zewnątrz”, nie mamy pewności jak ominąć ten problem. Istnieje potrzeba przeanalizowania możliwych rozwiązań.)
  • Obierz swoje cele – zadymiarze wykonują dobrą robotę w sferze redystrybucji społecznego bogactwa. Co jeszcze możemy zrobić ? Atakować posterunki policji, sądy, państwowe budynki, banki i kamery monitoringu miejskiego (CCTV).
  • Miej na uwadze bezpieczeństwo – bądź świadomy, że niektórzy mogą wykorzystać zamieszki do napadania na innych. Zachowaj bezpieczeństwo, poruszaj się w grupach i poważnie przemyśl do kogo masz zaufanie – kto udzieli Ci pomocy w przypadku fizycznego zagrożenia.

To tylko zarys potrzebnych działań. Wyrażamy nadzieję, że pomiędzy wszystkimi protestującymi na terenie miasta i kraju, którzy są zmęczeni policyjnymi represjami czy systemami ekonomicznymi opartymi na wyzysku, wytworzy się otwarty dialog.

Londyńscy Anarchiści

Źródło: http://london.indymedia.org/articles/9821

Dyskusja