Książka: Gerald Steinacher – „Zbiegli naziści”

zbiegli„Zbiegli naziści. Jak hitlerowscy zbrodniarze uciekli przed sprawiedliwością”

„Byli tacy, którzy wędrowali przez Alpy od klasztoru do klasztoru w mnisich habitach. Można mieć różne zdanie na temat katolicyzmu, ale ogromna liczna naszych ludzi, którzy w tamtych latach zostali uratowani, często przed pewną śmiercią, przez Kościół, zwłaszcza przez osoby wielkiego miłosierdzia, z pewnością o tym nie zapomni”

– Hans-Ulrich Rudel, najsłynniejszy pilot bombowy hitlerowskiego Luftwaffe o pomocy jakiej duchowni udzielali ukrywającym się zbrodniarzom nazistowskim po upadku trzeciej rzeszy. W ucieczce Rudela do Argentyny pomagał biskup Alois Hudal.

**   **   **

Po zakończeniu drugiej wojny światowej wielu wysoko postawionych funkcjonariuszy SS uniknęło kary. Opuścili Europę zaskakująco łatwo – to od lat skłaniało do mnożenia teorii spiskowych. Poważni historycy jednak dotąd nie zajmowali się tym tematem.

Praca Geralda Steinachera uzupełnia tę lukę. Autor wnikliwie bada okoliczności, w jakich dochodziło do ucieczek, i trasy, którymi zbiegowie podążali. Odpowiada również na pytanie, kto udzielał pomocy zbrodniarzom wojennym. Dowodzi ostatecznie, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż organizował dokumenty i ułatwiał zmianę tożsamości. Opisuje także rolę Watykanu i wewnątrzkościelny konflikt pomiędzy moralnością a Realpolitik. Nie pomija również roli aliantów, zwłaszcza amerykańskich służb wywiadowczych, które na początku zimnej wojny werbowały byłych agentów SS.

Fakty opisane przez Steinachera są nie mniej zajmujące niż wytwory wyobraźni Fredericka Forsytha.

Książkę wydało Wydawnictwo Czarne

Patrz także :

„Kariery w półmroku – hitlerowskie elity po 1945″

czarne.com.pl

Dyskusja