Włochy: Nowe informacje o sytuacji więźniów insurekcyjnych – Cospito, Gai, Antonacci

Genova - processo ai due anarchici accusati del ferimento del ma

Na początku maja 2015 sąd postanowił zmniejszyć wyroki Alfredo Cospito i Nicola Gai, członkom Komórki Olga/ Nieformalnej Federacji Anarchistycznej odpowiedzialnej za postrzelenie szefa firmy nuklearnej Ansaldo Nucleare. W przypadku Alfredo wyrok zmniejszono z 10 lat i 8 m-cy do 9 lat i 5 m-cy. W przypadku Nicola wyrok zmniejszono z 9 lat i 4 m-cy do 8 lat i 8 m-cy. Więcej informacji o akcji obu towarzyszy znajdziesz w broszurze „Znak Życia”

Adriano Antonacci został warunkowo zwolniony z więzienia. Jego towarzysz Gianluca Iacovacci, który wziął pełną odpowiedzialność za akcje przeprowadzone w ramach Wywrotowych Jednostek Antycywilizacyjnych/ Nieformalnej Federacji Anarchistycznej/Międzynarodowego Frontu Rewolucyjnego, wciąż przebywa w więzieniu. Plusem jest jednak fakt, że sąd oddalił wobec nich zarzut terroryzmu

Gianluce Iacovacci oraz Adrianowi Antonacci są oskarżeni o serię antycywilizacyjnych ataków w rejonach Rzymu. Ich dotychczasowe wyroki to Gianluca – 6 lat więzienie, a Adriano – 3 lata i 8 miesięcy. Przedmiotem procesu było kilkanaście ataków sabotażowych, między innymi ataki wymierzone w firmy ENIL, ENEL, sklep futrzarski, banki i budowę wysypiska śmieci nieopodal Rzymu. Ataki miały miejsce pomiędzy 2010 a 2013.

Patrz także:

Gianluca Iacovacci – Deklaracja przynależności do Nieformalnej Federacji Anarchistycznej (FAI)

Gianluca Iacovacci – Wojna przeciwko maszynom!

 

Dyskusja