Rumunia: Protesty przeciwko cięciom socjalnym

Setki Rumunów protestowały wczoraj (25.06.2010) przeciwko programowi oszczędnościowemu rządu. Odbył się marsz na pałac prezydencki w Bukareszcie, w którym protestujący wyrażali niezadowolenie z planów obniżenia wynagrodzeń pracownikom sektora publicznego o jedną czwartą oraz z 15 procentowej obniżki emerytur.

„Nie mamy już nic do stracenia”, mówi jedna z kobiet – „Musimy walczyć z cięciami”

„Podjęliśmy już działania protestacyjne, by wygrać tą batalie z rządem”, mówi inny protestujący.

Plan oszczędnościowy ma umożliwić spełnienie warunków postawionych Rumuni przez MFW dla udzielenia dużej pożyczki. Trybunał konstytucyjny w Bukareszcie orzekł, że cięcia wynagrodzeń w sektorze publicznym są nielegalne.

Teraz ministrowie zamierzają przegłosować program w Parlamencie.

19 czerwca odbyła się w Bukareszcie największa demonstracja od wielu lat. Przeciwko planom oszczędnościowym protestowało ponad 60.000 pracowników.

Związkowcy twierdząc, że rząd chce obciążyć rozwiązaniami najbiedniejsze grupy społeczne
sporządzili alternatywny plan pomocowy, który obejmuje 25 procentowe cięcia budżetu każdego ministerstwa, redukcję stanowisk sekretarza stanu w każdym ministerstwie do dwóch, cięcia wydatków na aparat państwowy, zamrożenie emerytur na obecnym poziomie.

Na podstawie euronews.net

Dyskusja