Grecja: Krótka analiza proklamacji „Bojowych Ludowych Sił Rewolucyjnych”

newguerrilla_attack

„Ich krew jest najlepszą odpowiedzią; jedyna sprawiedliwość to władza ludu” – piszą na końcu 18-stronicowego komunikatu „Bojowe Ludowe Siły Rewolucyjne”, które przyjęły odpowiedzialność za egzekucję dwóch członków Złotego Świtu w Atenach.

Istnieje wiele analogi między najnowszym tekstem „BLSR”, a wcześniejszymi proklamacjami „Walki Rewolucyjnej”, nieaktywnej od 2010 roku, gdy większość jej członków trafiło do aresztu. Kolejne podobieństwa można zauważyć przyglądając się tekstom „Ludowych Bojowników”, odpowiedzialnych za atak na biura Nowej Demokracji w styczniu 2013 roku. Symbolem nowej organizacji jest czarna gwiazda zamknięta w okręgu, nawiązująca do lewicowych grup zbrojnych aktywnych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Policja twierdzi również, że komunikat po ataku na członków ZŚ zawiera „chaotyczne różnice” w odniesieniu do krótkich obraźliwych tekstów „Sekty Rewolucjonistów”. Greckie służby antyterrorystyczne spodziewają się więc uaktywnienia nowej organizacji zbrojnej i nie wykluczają scenariusza wspólnej kooperacji wieli grup.

Do tej pory grecka policja nakreśliła 12 kluczowych elementów w komunikacie „Bojowych Ludowych Sił Rewolucyjnych”. Oto one:

1. Organizacja twierdzi, że „zabójstwo dwóch członków Złotego Świtu jest początkiem społecznego kontrataku, który pośle neonazistowskie szumowiny tam gdzie ich miejsce – na śmietnik historii”. W tekście pojawia się więcej gróźb pod adresem skrajnej prawicy.

2. Zdania „kule kalibru 9mm są sygnałem dla przewodniczącego Złotego Świtu”, „tylko kule ich powstrzymają” również są oznajmujące. Członkowie nowej organizacji ostrzegli również, że każdy rasistowski atak ze strony członków ZŚ spotka się z odwetem, nawet „jeśli ukryją się wewnątrz policyjnych komisariatów”.

3. Podobne groźby padają pod adresem policjantów, którzy są oskarżani o wspieranie neonazistowskiej partii.

4. Groźby obalenia systemu politycznego z odniesieniami: „aby burdel zwany parlamentem stanął w ogniu, niezbędna jest przemoc, która zmiażdży opłacanych pretorianów i dobrowolnych jego obrońców”.

5. Tekst nie zawiera wzmianki o planach kolejnych morderstw na członkach ZŚ.

6. Ważny element komunikatu stanowi pełna lista ataków dokonanych przez członków Złotego Świtu na imigrantach oraz innych „przestępczych„ działań partii. Policja uważa, że jest to „archiwum wiadomości z prasy drukowanej i mediów elektronicznych, pilnie monitorowanych przez członków organizacji”. Tekst wspomina także o „związkach posła ZŚ Eliasa Panayotarosa z byłym zbiegiem Apostolosem Vavilisem”, o czym można przeczytać w internecie.

7. Istnieje szereg podobieństw z nieco starszą listą ofiar policyjnych nadużyć, zawartą w jednym z oświadczeń „Walki Rewolucyjnej”.

8. Grupa określa śledztwo ws. podpalenia banku Marfin terminem „spisek”.

9. Końcowa część tekstu zawiera historyczne odniesienia, głównie do okresu wojny domowej, jak również ekonomiczne analizy, opierające się na „klasycznych” autorach byłych organizacji zbrojnych. Pojawiają się charakterystyczne zwroty takie jak „najemnicy”, znane m. innymi z tekstów organizacji „17 Listopada”.

10. Analiza skutków kryzysu ekonomicznego zaczyna się od głodnych dzieci, a konczy na samobójstwach, cięciach emerytur i dymie z pieców drzewnych (używanych z powodu biedy i braku innych możliwości ogrzania domów).

11. W swojej proklamacji, organizacja przypomina sprawę kopalni złota w Skouries oraz firmy „Eldorado Gold” – to samo zdarzało się wcześniej w tekstach „Walki Rewolucyjnej” oraz zbiegłego 42-letniego Nikosa Maziotisa.

12. Tekst w wielu miejscach przytacza związki Złotego Świtu z rządzącą Nową Demokracją oraz całym systemem politycznych, które przypominają niedawny internetowy komunikat Nikosa Maziotisa.

Dyskusja