Grecja: nowe informacje na temat 5-ki aresztowanych w Nea Filadelfia

releaseSą nowe informacje na temat pozostałych trzech anarchistów, spośród piątki aresztowanej w dzielnicy Nea Filadelfia (północna część Aten) w dniu 30 kwietnia 2013. Wszyscy są podejrzewani o działalność zbrojną i powiązania z Konspiracyjnymi Komórkami Ognia. Pisaliśmy już w związku z tym o 23-letnim Fivosie Harisie i 22-letnim Argirosie Daliosie (patrz TU), schwytanych podczas obławy na kafejkę, gdzie wówczas wszyscy przebywali. Razem z nimi zatrzymano tam także Giannisa Naxakisa i Grigorisa Sarafoudisa oraz Dimitrisa Hadjivasiliadisa. Szósta osoba, kobieta, zbiegła wydostając się przez okno w łazience.

Całą piątkę zabrano na 12 piętro GADA (centrala policji, na 12 piętrze mieści się dowództwo jednostki antyterrorystycznej).  Tam spotkali się przemocą glin. Piąty towarzysz został zmuszony do stania pod ścianą przez 12 godzin, z rękoma ciasno skutymi z tyłu, co oficjalnie uznawane jest za formę tortury. Potem wylądował w jednej z białych cel 12-go piętra, gdzie nadal musiał stać w tej samej pozycji.

Tej samej nocy gliny przygotowały raport w którym oskarżyły całą piątkę o stawianie oporu podczas aresztowania, fałszywe zeznania (ponieważ wszyscy odmówili pobrania odcisków palców, zdjęć i dna, wzięto je od nich siłą), a trzej z nich zostali dodatkowo oskarżeni o ukrywanie, poszukiwanych listem gończym zbiegów czyli Daliosa i Harisisa. W środę przewieziono ich do sądu Evelpidon, gdzie oczekiwał już medialny motłoch, który przywitali okrzykami. Tam stanęli przed prokuratorem i śledczym bez żadnego aktu oskarżenia, nie pozwolono im także ani wcześniej ani w trakcie tej procedury na spotkanie z adwokatem. Taka sytuacja to coś nowego, dawno nie było już przypadku w którym otwarcie uniemożliwiono by dostęp do adwokata. Dalios, Harisis, Naxakis i Sarafoudis odmówili składania zeznań.

Hadjivasiliadis zażądał natychmiastowej rozmowy w obecności adwokata, a po tym jak sąd zignorował jego żądanie, oświadczył, że od początku swojego zatrzymania odmawia jedzenia i wody oraz, że zaczyna strajk głodowy obejmujący również napoje, który będzie prowadził tak długo, jak długo będzie przetrzymywany w białych celach katów z sił antyterrorystycznych. Obwinił także sędziów o swój przedłużający się pobyt na 12 piętrze GADA, mówiąc, że pomagają oni tym samym w sfabrykowaniu uwięzienia trzech spośród zatrzymanej piątki, przeciwko której to trójce nie było żadnego listu gończego.

Tego samego dnia popołudniu obaj towarzysze, ścigani listem gończym zostali przewiezieni do Koridallos. Następnego dnia, w czwartek, specjalny prokurator apelacyjny nadzorujący sprawę, wydał również nakazy aresztowania Naxakisa i Sarafoudisa. Niespodziewanie oskarżono ich o szereg napadów rabunkowych w związku z nagłym „odkryciem” śladów ich DNA w miejscach przestępstw. Mimo braku jakichkolwiek dowodów (podczas zatrzymania przy anarchistach znaleziono jedynie soki pomarańczowe stojące na stoliku), doszło też dotyczące wszystkich oskarżenie: „udział w organizacji przestępczej, przeprowadzającej napady rabunkowe”.

W międzyczasie, w czwartek zaczęto naciskać na Hadjivasiliadisa, żeby przerwał głodówkę. Wstawiano mu do celi butelki z wodą, nieustannie „proponowano” wodę i jedzenie, grożono, że pozostanie tu jeszcze przez wiele dni. Po jego wielu żądaniach i działaniach adwokata, gliniarze przyprowadzili w nocy lekarza, który oświadczył, że stan anarchisty jest dobry, co jednak w tej sytuacji szybko może ulec zmianie. Lekarz wymógł na glinach, by pozostawili otwarte drzwi do pomieszczenia w którym przetrzymywali Hadjivasiliadisa, dzięki temu towarzysz mógł odetchnąć świeższym powietrzem.

W piątek rano całą piątkę zatrzymanych ponownie przewieziono do prokuratury. Byli tam już zgromadzeni nieliczni towarzysze i krewni. Czterech zatrzymanych ponownie odmówiło złożenia zeznań, a Dalios i Harisis odczytali tekst solidarnościowy z głodującym Hadjivasiliadisem, który jak powiedzieli jest przetrzymywany bez żadnych dowodów. Ostatecznie, sąd uznał, że scenariusz „organizacji” nie ma podstaw i ustanowił dla wszystkich warunki kaucji (chodzi prawdopodobnie o możliwość wyjścia za kaucją, dopiero po tym jak oskarżeni złożą wyjaśnienia – przyp.tłum.)

Dimitris Hadjivasiliadis został zwolniony i zakończył swój strajk po trzech dniach. Argiris Dalios i Fivos Harisis ponownie wrócili do Koridallos. Giannis Naxakis and Grigoris Sarafoudis nadal są przetrzymywani na podstawie świeżych nakazów aresztowania, oczekują na dalsze przesłuchania w Larissie.

Dyskusja