Aktualizacja nt. procesu KKO (15.02.11)

(15.02.11)

Wniosek o odwołanie, złożony przez czterech towarzyszy z Konspiracyjnych Komórek Ognia przeciwko stałym i zastępczym sędziom został odrzucony dzisiaj przez trzech członków Sądu Apelacyjnego, który obradował tego dnia w innym składzie.
Adwokaci trzech oskarżonych (Emmanuel Giospas, Nikos Vogiatzakis i Errikos Rallis)odpowiadających z wolnej stopy, jak również adwokat uwięzionego Alexandrosa Mitrousiasa powtórzyli swoje zastrzeżenia wobec członków sądu, którym przypisują szereg uchybień proceduralnych podczas podejmowania decyzji o rejestrowaniu tożsamości osób wchodzących na salę sądową w zamiarze obserwacji procesu, braku zgody na nagrywanie przebiegu postępowania, samodzielnej nominacji adwokatów obrony. Swoje uwagi prześlą do prokuratury i Ateńskiego Stowarzyszenia Adwokatów. Sąd zdecydował, że nie istnieją żadne podejrzenia o stronniczość wobec oskarżonych ze strony stałych i zastępczych sędziów.

Proces został odroczony do wtorku 22 lutego.

Źródło: actforfreedomnow.blogspot.com

Dyskusja