Grecja: Drugi proces przeciw KKO (Dzień 22)

22 czerwca, 2012

Wyjątkowo pomijamy chronologię zgodnie z którą tłumaczymy kolejne dni procesu Konspiracyjnych Komórek Ognia i publikujemy relację z najnowszej rozprawy, ponieważ wiąże się ona ściśle z sytuacją towarzyszki Olgi Ekonomidou, która od 4 maja nieprzerwanie poddawana jest torturze izolacji. Idąc normalnym torem, nasze ostatnie tłumaczenie z procesu dotyczyło jego 18 dnia. Wkrótce przetłumaczymy i opublikujemy zaległy dzień 19, 20 i 21, wracając tym samym do normalnej kolejności.

Towarzysze Giorgos Nikolopoulos, Michalis Nikolopoulos i Christos Tsakalos – w geście solidarności z Olgą Ekonomidou, która od 49 dni poddawana jest torturze izolacji w więzieniu Diavata – zażądali wstrzymania procesu. Towarzysz Damiano Bolano przedłożył na piśmie to samo żądanie, nie stawiając się na rozprawie osobiście.

Sędziowie skontaktowali się z Ministerstwem Sprawiedliwości, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat sytuacji Olgi oraz stanu jej przenosin do innego więzienia, które mają nastąpić gdy zakończy się jej pobyt w izolatce. Ministerstwo poinformowało, że wypuszczą ją z izolatki w ciągu kilku dni, po czym zostanie przeniesiona do żeńskiego więzienia w Tebach.

Powołując się na tę odpowiedź, sędziowie nalegali by kontynuować proces. Towarzysze z Konspiracyjnych Komórek Ognia odmówili jednak udziału w posiedzeniu, mówiąc, że „proces będzie kontynuowany tylko i wyłącznie po wypuszczeniu Olgi z izolatki, gdy zostanie ona przeniesiona i gdy będziemy mogli z nią osobiście porozmawiać, ponieważ Ministerstwo mówiło te same rzeczy już miesiąc temu.” Biorąc pod uwagę stanowczą odmowę oskarżonych, sędzia przewodniczący zmuszony był wstrzymać proces.

Następną rozprawę wyznaczono na Piątek 29 czerwca.

http://actforfree.nostate.net/

Dyskusja