Włochy: List otwarty FAI

NIEFORMALNA FEDERACJA ANARCHISTYCZNA

(FAI)

UPDATE: Most of the files that were hosted on the defaced websites have been taken down; if anyone has more than this, please post it: http://www.ravishare.com/t0ib31r3hpip/nazis_hacked_emails_databases.tar.gz.html (mirror: http://www.mediafire.com/?ocvy9ljc4l0vfdw) local1488.com.addresses.11.2010.txt — http://pastebin.com/Ah0u9rE6 blood_and_honour_addresses_11_2010.txt — http://pastebin.com/5V2t0mju Antifa hackers destroy dozens of websites, publish private databases and emails — The Internet Hackers have destroyed over a dozen white supremacist websites, releasing private information on a variety of nazi, KKK, and other racist organizations.Private email correspondence, online forum and store databases, and thousands ofhome addresses and phone numbers belonging to known fascists leaders were posted on the defaced websites along with anarchist propaganda. The hackers have targetted a variety of different fascist groups, including Blood & Honour,Combat 18, the Creativity Movement, Vinlanders Social Club, Aryan Front, WhitePower Skinheads, the Empire Knights of the KKK, the National Socialist Movement,ISD Records, and more.The released private email correspondence reveals a number of embarassing andoften disturbing stories about top neo-nazi leaders in the US and is expected tocause infighting and disunion in the white supremacist scene. Some of theprofiled nazis were involved in the military, have been to prison for hatecrimes, have raped or molested people, or are just plain racist losers - makingone wonder why such a supposed “master race” attracts some sick and disturbedpeople to their movement.The release of personal identifying information (including full names,addresses, phone numbers, passwords, and private pictures) gives anti-fascistresearchers and activists a treasure trove of intel to work with, and is alsosure to make the boneheads sleep a little less easy at night.We did this in solidarity with our comrades who have been attacked by organizedfascists in the past year - the November 8 attack at Jason and Bonnie Devine’shome in Calgary, the March 27th shooting of SHARP Luke Querner in Portland OR,the April 6 bombing of an anti-fascist house in Vancouver, and the murder ofRussia RASH founder Ivan Khutorskoy just over one year ago. These incidentsfurther demonstrate that the fascist threat can’t be ignored, and we need totake any and all forms of action to drive them off the street and off theinternet.Confronting fringe nazi boneheads is just one front in the larger struggleagainst the institutional racism which attacks colonized people in relation toland and labor. We are also fighting anti-immigrant “papers please” laws likeSB1070, racist pigs in the police force like Joe Arpaio, John Burge and JohannesMehserle, and the prison industrial complex which disproportionately targetspeople of color and the impoverished.We won’t stop until everyone is freed from the gulags, until the fascists aredriven off the streets, until the last capitalist has been hung with the guts ofthe last bureaucrat. We will continue to use militant direct action to destroythat which stands in the way of us creating an egalitarian society free fromracism, sexism, homophobia and all other forms of oppression.          __ .__ _____              _____  _____/ |_|__|/ ____\____              \__ \ /  \  __\ \  __\\__ \              / __ \|  | \ | | || |  / __ \_             (____ /___| /__| |__||__| (____ /                \/   \/          \/ Defaced Domains:bloodandhonour.com, bloodandhonour.net, bloodandhonour-usa.com, combat18.org, isdrecords.com, vinlanders.com, aryan-front.com, creativitymovement.net, skrewdriverdvd.com, ns88.org, top88sites.com. radio.bloodandhonour.com, whitepowerskinheads.com, knights311.org, white-media.info, ainaskin.com, inter-stream.comDownload and mirror the leaked files: update 1: bloodandhonour.com’s main server with some 16 sites are down, but the defacements at knights311.org, white-media.info and bm.calloffreedom.net are still up! * Download nazis_hacked_emails_databases.tar.gz (203310876) * Download nazi_hacked_emails_databases.zip (rapidshare) (204242824) * Download nazis_hacked_emails_databases.tar.gz (ravishare.com) (203310876)—Addresses:  blood_and_honour_addresses_11_2010.txt local1488.com.addresses.11.2010.txt Databases:  aryan-front.com.11.2010.sql.zip  knights311.org.11.2010.sql.zip  creativitymovement.net.11.2010.sql.zip  isdrecords.com.11.2010.sql.zip  local1488.com.11.2010.sql.zip  newp.org.sql.11.2010.sql.zip  ohiowhitepride.11.2010.sql.zip  rockinghampatriots.info.11.2010.sql.zip  vinlanders.com.11:2010.sql.zip  Emails (Download All: emails.zip):  bill_deboer_whiteboysociety(illinois).txt (attachments)  brad_hawbourne_nsm_(detroit).txt  brandon_vespermann_big_red_volksfront_california.txt (attachments)  cole_mossey_ohio_whitepowerskinheads.txt (attachments)  cory_traxler_creativity_movement_michigan.txt  frank_scott_creativity_movement_ohio.txt  igor_mizak_callforfreedom.txt (attachments)  james_logsdon_creativity_movement(illinois).txt (attachments)  keith_bill_noble_aryan_guard_(calgary).txt (attachments)  ken_campbell_kkk.txt  michael_schloer_nsm(illinois).txt (attachments)  mike_odell_nsm(northcalifornia).txt (attachments)  nikss_band_of_gay_sskin_brothers.txt (attachments)  patrick_leyland(illinois).txt (attachments)  steven_north_ika(kentucky).txt  timothy_johnson_new_era_kkk.txt (attachments)  files are also mirored at zone-h.org

LIST OTWARTY DO RUCHU ANARCHISTYCZNEGO I ANTYAUTORYTARNEGO

Rozesłany przez Nieformalną FAI w 2003 roku po serii ataków bombowych (listy-pułapki) przeciwko celom Państwa na terytorium UE. Zawiera on manifest programowy grupy.

W odpowiedzi na przebiegającą szybko konsolidację struktur UE, zakładając całe zło politycznych, ekonomicznych i wojskowo-represyjnych decyzji poszczególnych Państw członkowskich UE, oraz w obliczu ratyfikacji Konstytucji, która przywraca i gwarantuje władzę UE, rozpoczęła się pierwsza kampania bojowa Nieformalnej Federacji Anarchistycznej.
Nie możemy odmówić sobie przyjemności aktywnej krytyki 6 miesięcznego przywództwa Włoch w UE, które właśnie dobiega końca. Jesteśmy świadomi, że- poza wszelką oficjalną retoryką- decyzje podjęte w ciągu tych 6 miesięcy spowodują upowszechnienie się nowych praktyk wyzysku i nadużyć władzy. W Twierdzy Europa, gdzie nie tylko granice pomiędzy wyzyskiwaczami, a wyzyskiwanymi są strzeżone przez uzbrojone siły porządku, pragniemy przeciwstawić umowom handlowym i militaryzacji terytorium wolne porozumienia zawierane między tymi, którzy walczą przeciwko władzy, ukazując tym samym, że walka nie tylko jest możliwa, lecz że jest ona absolutną koniecznością.

Zaatakowaliśmy dziś represyjny aparat, który odgrywa komedię demokracji i który niebawem wprowadzi do nowego europejskiego porządku stare instytucje i starych „głównych bohaterów”:

-Poszczególne departamenty policyjne, które wkrótce zostaną zastąpione przez europejską armię, i które, poza swoim tradycyjnym zadaniem dotyczącym wewnętrznych represji, spełniają podstawową misję infiltracji ogromnych ludzkich rzesz biedoty usiłujących dostać się do Twierdzy Europa. W rzeczywistości, jedynie część siły roboczej, potrzebna szefom jest wpuszczana w granice europejskie, pozostali są odsyłani i eksploatowani w ich rodzimych krajach.

-System więziennictwa, coraz bardziej przepełniony i rozszerzany, umacniający swoją podstawową rolę wewnątrz systemu represji. Jest on ostatnim bastionem w obronie systemu, podczas gdy głodowe pensje i ostatnie resztki (niszczonego) systemu pomocy społecznej nie są w stanie powstrzymać gniewu wykorzystywanych.

-Biurokratów i polityków niezmiennie gotowych planować i promować każde nowe przystosowanie które podtrzymuje system przy życiu.

Akcje przeprowadzone dzisiaj, podobnie jak te przyszłe, są zaplanowane w ten sposób, by uniknąć uderzania w niewinnych ludzi. Będziemy nieustannie okazywać naszą głęboką nienawiść wobec Państwa oraz kapitału jak też naszą nieskrępowaną miłość do świata wolnego od władzy człowieka nad człowiekiem oraz człowieka nad naturą. Nie jesteśmy jedyni, ani nie jesteśmy ostatni. Na każdej ulicy, za dnia i nocy, dostrzegamy jak wzrasta to samo niszcząco- budujące napięcie i pragnienie lepszego świata. Byliśmy w Genui, byliśmy w Salonikach, byliśmy na włoskich ulicach ostatniej nocy, a jutro będziemy na kolejnych walcząc z nędzą istniejącego porządku.


-Atakujmy i niszczmy odpowiedzialnych za represje i wyzysk!

-Atakujmy i niszczmy więzienia, banki, sądy i komisariaty!

-Rewolta jest zaraźliwa i może się odradzać!

-Społeczna (powszechna) wojna kapitałowi i Państwu!

***

KIM JESTEŚMY

Powołaliśmy Nieformalną Federację Anarchistyczną, to jest federację tworzoną przez aktywne grupy bądź poszczególne jednostki, w celu wykroczenia poza limity zawarte w pojedynczych projektach oraz aby doświadczyć realnych możliwości, jakie daje nieformalna organizacja.
Jesteśmy zdecydowanie przekonani, że tylko „chaotyczna”(spontaniczna) organizacja o horyzontalnej strukturze, bez przywódców, władzy czy podejmujących decyzje komitetów centralnych, może spełnić nasze pragnienie wolności tu i teraz.

Naszym celem jest stworzenie organizacji odbijającej obraz (strukturę) społeczeństwa anarchistycznego, o które walczymy. Ma być to w zamyśle instrument (narzędzie), nie zaś kopia jakiejś starej uzbrojonej partii, czy organizacja poszukająca adeptów.

Jeśli nie byłby to instrument testujący skuteczność organizacji nieformalnej oraz jej zdolność do polepszenia jakości (działania) i ciągłości rewolucyjnej walki, byłaby ona (organizacja) zupełnie bezużyteczna i z pewnością zginęłaby śmiercią naturalną.

Przez szeroko zakrojone akcje możliwym jest uzgodnienie (pogodzenie) organizacji z teoretyczno-praktyczną debatą z jednej strony, oraz z anonimowością grup i jednostek z drugiej

Działania nasze w rzeczywistości, poza swoim specyficznym przesłaniem niszczenia i tworzenia, niosą również przesłanie innego rodzaju, choćby to wpisane w metody i narzędzia działań. W tym przypadku powstałe zniszczenia nie są istotne. Mamy świadomość, że to nie jakaś dobrze uzbrojona grupa mniejszościowa wznieci ogień rewolucji, i zdeterminowani jesteśmy nie odwlekać naszego powstania czekając, aż wszyscy staną w gotowości: jesteśmy coraz bardziej przekonani, że prosta akcja bezpośrednia przeciwko instytucjom jest skuteczniejsza niż tysiące słów.


FEDERACJA z uwagi na jej szeroko rozwiniętą strukturę horyzontalną, to jest federacja grup lub jednostek, wolnych i równych mężczyzn i kobiet złączonych wspólnymi praktykami ataku przeciwko władzy i świadomych, że wzajemne wsparcie i rewolucyjna solidarność są instrumentami wolności. Relacje wewnątrz Federacji są jednocześnie stabilne i elastyczne, stale się rozwijają dzięki ideom i praktyce wnoszonym przez nowe jednostki i grupy, które się do nas przyłączą. Nie chcemy żadnej demokratycznej federacji, bo to oznaczało by reprezentantów, delegatów, oficjalne spotkania, komitety oraz organy co z kolei wymuszało by wybory przywódców, charyzmatycznych postaci oraz przyjmowanie wytycznych narzucanych przez specjalistów od retoryki. W nieformalnej federacji, komunikacja musi opierać się na równej i anonimowej debacie, która będzie wypływać z praktyki (wnioski z akcji) oraz z szerokiego rozpowszechnienia się teorii poprzez środki komunikacji, którymi dysponuje ruch. Innymi słowy, polityczne mityngi zostaną zastąpione przez anonimową i równą debatę pomiędzy grupami oraz jednostkami, które będą komunikować się poprzez praktykę. Federacja jest naszą siłą, to znaczy siłą grup i jednostek pomagających sobie w ramach jasno określonych zasad wzajemnej pomocy.

ANARCHISTYCZNA bo domagamy się zniszczenia Państwa i kapitału. Walczymy o świat gdzie rządzić będą wyłącznie wolność i samoorganizacja oraz o społeczeństwo gdzie panowanie człowieka nad człowiekiem i człowieka nad naturą nie będzie mieć miejsca. Silnie przeciwstawiamy się również  marksistowskiemu nowotworowi wszelkiej maści, który jest niczym innym jak tylko fascynującą i niebezpieczną syreną wieszczącą wolność uciśnionym, ale faktycznie przeczącą możliwości zaistnienia wolnego społeczeństwa i zastępującą jedną władzę poprzez drugą.


NIEFORMALNA bo nie wierzymy w awangardę ani nie uważamy samych siebie za żadną oświeconą aktywną mniejszość. Chcemy po prostu żyć jako anarchiści tu i teraz i dlatego postrzegamy nieformalną organizację jako jedyną która jest zdolna zapobiec stworzeniu jakichkolwiek mechanizmów władzy i biurokracji. Pozwala nam ona cieszyć się niezależnością jako jednostkom oraz/czy grupom i podtrzymywać opór wobec władzy.

FAI prowadzi walkę zbrojną, ale nie godzi się na tradycyjne monolityczne struktury narzucające organizacji bazę, podział na regularnych i nieregularnych  (zwykłych i specjalnych) członków, kolumny, kadry egzekucyjne, wielkie kwoty pieniężne i życie w ukryciu. Uważamy że tego typu organizacja jest łatwym celem dla władzy.  W rzeczywistości, będący wtyką gliniarz lub informator wystarczy by cała taka organizacja lub jej znaczna część runęła jak domek z kart.

Tymczasem, organizacja nieformalna, jako że jest tworzona przez tysiące jednostek lub grup, które nie znają się (a rozpoznają się wzajemnie poprzez przeprowadzane akcje i spajające wsparcie wzajemne), jeśli nawet w wyniku jakiś niesprzyjających okoliczności szpiedzy lub informatorzy przedostali by się z zewnątrz, miało by to wpływ na jedną poszczególną grupę, nie obejmując pozostałych. Co więcej, ktokolwiek bierze udział w Nieformalnej organizacji, jest jej bojownikiem jedynie kiedy bierze udział w akcji. Dlatego też, organizacja nie wpływa na całokształt i pozostałe sfery życia towarzyszy, tak że unika się w ten sposób wszelkich problemów typowych dla sekciarskiej walki zbrojnej. Gdy zdołamy się silnie zakorzenić, władzę będzie kosztować wiele wysiłku zniszczenie nas.

Pakt o wzajemnym wsparciu jest silnym punktem Anarchistycznej Nieformalnej Organizacji i opiera się na trzech zasadniczych punktach, które bazują z kolei na wspomnianym powyżej anarchistycznym projekcie rewolucyjnym. Gdy jednostki bądź grupy decydują się przystąpić do Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej, w grę wchodzą następujące punkty:

1.SOLIDARNOŚĆ REWOLUCYJNA

Każda grupa akcyjna w Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej jest zaangażowana w okazywanie solidarności rewolucyjnej towarzyszom, którzy zostali aresztowani, bądź ukrywają się. Solidarność ta demonstrować się będzie głównie przez akcje zbrojne i ataki na ludzi i struktury, które odpowiadają za uwięzienie towarzyszy. Solidarność będzie zawsze praktykowana jako nieodłączna cecha anarchistycznego życia i działania. Oczywiście, nie odwołujemy się do legalnych i technicznych środków pomocy: społeczeństwo burżuazyjne oferuje tak dużą liczbę prawników, pracowników socjalnych i księży, że rewolucjoniści mogą spokojnie zaangażować się w innego rodzaju aktywność.

2. KAMPANIE REWOLUCYJNE

Gdy grupa bądź jednostka rozpoczyna kampanię rewolucyjną poprzez swe czyny i komunikaty z nimi związane, inne grupy i jednostki z Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej włączą się do kampanii w zależności od czasu i środków jakimi dysponują. Każda grupa bądź jednostka może podjąć walkę o konkretne cele poprzez jedną lub wiele akcji pod którymi podpisze się ta pojedyncza grupa, bądź jednostka, a które potwierdzi(ogłosi) Federacja. Jeśli inne grupy nie zgadzają się na kampanię, krytyka wyrazi się poprzez akcje i komunikaty który przyczynia się do dyskusji i korekt.

3. KOMUNIKACJA MIĘDZY GRUPAMI I JEDNOSTKAMI

Grupy akcyjne wewnątrz Nieformalnej Organizacji Anarchistycznej nie muszą się znać. To pomoże uniknąć fali represji oraz zapobiegnie wyłonieniu się ewentualnych liderów bądź biurokratów. Komunikacja między grupami i jednostkami odbywa się poprzez dokonywane akcje oraz poprzez kanały (środki komunikacji) jakimi dysponuje ruch, przy czym grupy nie znają się bezpośrednio.


P.S. Jakiekolwiek podobieństwo nazwy FAI z włoską FAI- Federacją Pracowników Transportu (Federazione Autotransportatori Italiani), z włoską FAI- Federacją Anarchistyczną  (Federazione Anarchica Italiana) oraz z FAI- Włoską Fundacją Na Rzecz Środowiska (Fondo Italiano per l’Ambiente) jest czystym zbiegiem okoliczności. Tym samym przepraszamy tych, których ten zbieg okoliczności dotyczy.

Tłum: Michał

Źródło: baader-meinhof.la.org.pl

Źródło pierwotne: http://325.nostate.net/?p=1434

Dyskusja