Grecja: List anarchistki Stelli Antoniou nt. strajku głodowego K.Sakkasa, A.Mitrousiasa i G.Karagiannidisa

Po 16 miesiącach mojego uwięzienia oraz uwięzienia K.Sakkasa, A.Mitrousiasa i G. Karagiannidisa, władze wzywają nas w związku z dodatkowymi zarzutami, dotyczącymi nowych dochodzeń, a w efekcie nowych kar więzienia. Dochodzenia te charakteryzuje brak jakichkolwiek wcześniejszych dowodów, które potwierdzałyby nasz udział w danych działaniach i które, jak wynika z ich własnych przepisów, powinny być wskazane i uwzględnione już na wstępie w aktach pierwszego procesu, w związku z naszym pierwszym uwięzieniem. Mimo to, na dwa miesiące przed terminem, kiedy to władze byłyby zobligowane do wypuszczenia mnie oraz K.Sakkasa, (ponieważ kończy się wtedy przewidziany prawem 18 miesięczny okres prewencyjnego aresztu), postawiono nowe zarzuty Sakkasowi, Mitrousiasowi i Karagiannidisowi w ramach tej samej sprawy, zyskując dzięki temu możliwość przedłużenia ich aresztu.

Śledczy poinformował nas, że zamierza połączyć akta wszystkich spraw w jednym sądzie, dzięki czemu tych trzech towarzyszy możnaby obciążyć 2 lub 3 okresami aresztu prewencyjnego. Mitrousias i Karagiannidisa pozostają za kratami od czasu naszego aresztowania 4/12/10. Drugi areszt wiąże się z postawionymi im sfabrykowanymi zarzutami udziału w rozesłaniu paczek zapalających (mimo iż nie rozpoznał ich żaden ze świadków), trzeci zaś wynikałby teraz z dochodzenia dotyczącego wszystkich ataków R.O. Konspiracyjnych Komórek Ognia. Przy tej okazji oskarżono też K.Sakkasa, w efekcie czego władze zyskały możliwość przedłużenia aresztu. Oznacza to, że Sakkas nie wyjdzie na wolność w Czerwcu, kiedy to kończy się nasz 18miesięczny okres aresztu.

Drugim żądaniem ich strajku głodowego jest wypuszczenia mnie z powodu problemów ze zdrowiem. Czterokrotnie odrzucano już moje wnioski o warunkowe zwolnienie, a teraz od miesiąca czekam na rozpatrzenie piątego. W poniedziałek 9 kwietnia przesłuchano mnie w związku z najnowszym dochodzeniem. Po zakończeniu przesłuchania wyjaśniło się, że nie zamkną mnie ponownie. Będę więc wreszcie mogła zatroszczyć się o swoje zdrowie, co w więzieniu jest niemal niemożliwe. Po ustaleniu tego z towarzyszami Sakkasem, Mitrousiasem i Karagiannidisem, nie będę jednak podejmowała strajku głodowego. Ci 3 bojownicy kontynuują swój strajk głodowy, trwa on już 6 dzień, pod tymi samymi hasłami. Nie wycofuję swojego poparcia dla naszych pozostałych dwóch żądań i do końca będę popierać głodujących. Dlatego od dzisiaj odmawiam przyjmowania posiłków więziennych, tym samym uczestnicząc również w konkretnej walce. Nie pozostawiajmy naszych towarzyszy samych.

WOLNOŚC DLA BOJOWNIKÓW K. SAKKASA, A. MITROUSIASA, G. KARAGIANNIDISA

ŻADNYCH ZAKŁADNIKÓW W RĘKACH PAŃSTWA

I chociaż 9000 stron akt sądowych nie zawiera żadnych poszlak, dowodów czy zeznań, to jednak ich postawa pełna jest dowodów obciążających ten rzekomo „cywilizowany” świat, pełna poszlak naszej słuszności i wskazówek sugerujących, że chcą nas zniszczyć.
Jedyna decyzja: walka.

Stella Antoniou

raf.espiv.net

Dyskusja