Boliwia: Komunikat Insurekcyjnego Komanda Przedramion Ognia / FAI-IRF

Od Indonezji aż po Chile…
oraz podążając każdą inną ścieżką

„Najbardziej owocna solidarność, okazująca szacunek więźniom i prowadzonej walce, polega na uruchomieniu naszej własnej walki, rozszerzeniu jej na miejsce gdzie żyjemy”

Constantino Cavalleri

We wczesnych godzinach środy, 21 grudnia 2011 r. podłożyliśmy ogień pod dwa bankomaty w mieście La Paz, w jednej z najbogatszych dzielnic południowej części miasta. Troszcząc się o poprawne wykonanie, spójną i zorganizowaną formę, tak aby nasz atak odniósł sukces, wykorzystaliśmy chemiczną mieszankę Napalmu, zapalnik oraz niezbędne kroki w celu podłożenia ognia i destrukcji kapitału, by w ten sposób przesłać pozdrowienia innym antyautorytarnym wojownikom. Akcja ta przeprowadzona w koordynacji z Komórką Łatwopalnej Solidarności, stanowi wyraz naszej obecności na ulicach oraz rozprzestrzeniania walki w kontekście apelu Konspiracyjnych Komórek Ognia: „Od Indonezji po Chile”. (wkrótce przetłumaczymy – przyp. B-M)

Podpalenie kilku bankomatów jest dla nas atakiem wykraczającym poza prosty cel wywołania materialnych zniszczeń; tego typu działania posiadają dla nas znaczenie mieszczące się w jednym z aspektów akcji bezpośredniej, w aspekcie dotyczącym miejsc obecności kapitału: instytucji bankowych. Ich podpalanie oznacza anarchistyczny sabotaż wymierzony w totem jaki stanowią pieniądze, a także niezgodę na społeczne wartości, oparte na czysto materialistycznych (ekonomicznych) kryteriach pomyślności. Jest to zatem także atak na władzę. W tym jednak przypadku oznacza to przede wszystkim, przesłanie ognia, skierowane do wszystkich uwięzionych towarzyszy, którzy stawiają czoła „sprawiedliwości” w Grecji, Chile, Indonezji oraz każdego podążającego jedną ze ścieżek, na których władza zadaje ciosy, wywołuje rany i szuka zemsty.

Okazując solidarność z więźniami politycznymi, w sposób w jaki my anarchiści robiliśmy to zawsze, czyli poprzez działanie; wyrażamy z aplauzem nasze uznanie dla próby ucieczki z więzienia, podjętej przez towarzyszy z Konspiracyjnych Komórek Ognia w Grecji. Atywięzienna walka zyskuje siłę dzięki strategii wszczynaniu buntu. Pozostając poza murami więzień, nie tracimy ich z pola uwagi, gotowi wesprzeć tego typu przejawy konfrontacji z władzą, przeprowadzając je również samemu. W tej anarchistycznej rewolucji wasz walka jest dla nas inspirująca.

Klatki „demokracji” są wyrazistym przejawem społecznego uznania dla kary, izolacji i wykluczenia, stosowanego przez „cywilizowane” kraje, przeciwko tym, którzy ośmielają się kwestionować normy siły, władzy, hierarchii i dominacji. Są fizycznymi reprezentacjami panowania, kłamstwa systemu demokratycznego, odrzucającego wszelką krytykę, bunt oraz nieposłuszeństwo – ukrywając, wtrącając do klatek i zabierając wolność tych, którzy nie akceptują praw życia zbudowanego na konsumpcji i zniewoleniu. Jednocześnie więzienia, demonstrują swoim istnieniem mniemania społeczne na temat uwięzienia i kary (…) Odpowiadanie więzieniem na wszelki rodzaj „przewinienia” pokazuje nam jak głęboko udało się systemowi przeniknąć do mentalności jednostek, które utraciły w ten sposób zdolnośc do autonomicznego rozwiązywania własnych problemów. Z takich idei oraz praktyk władzy, kwestionujących swobodę jednostki, wyrasta ta jedna z najgorszych form dominacji.

Z miejsca w którym żyjemy, staramy się poprzez nasze działania zniszczyć część tych wartości: Pokazując zarazem solidarność z uwięzionymi towarzyszami i atakując przy użyciu ognia materialny obszar władzy ekonomicznej, jednocząc się przez to wokół najsilniejszej broni jaką dysponuje antyautorytarna walka: solidarności.

Ani kraty, ani wyroki nie powstrzymają naszych zniewag wobec władzy.

Z niezliczonej liczby obszarów, FAI-IRF wznosi swoją pięść.

Antyautorytarni bojownicy, ukształtujmy wspólnie historię gdzie wolność, nie jest nam przez kogoś dana, ani oczekiwania w bierności, lecz stanowi treść życia tu i teraz.

Siła dla towarzyszy

Zermana Eliasa Vallejo, Gonazalo Zapaty, Cristóbala Franke – Mono, Luciano Pitronello oraz Mihalisa i Giorgosa Nikolopoulosów, Christosa Tsakalosa oraz Giorgosa Polidorosa, a także KONSPIRACYJNE KOMÓRKI OGNIA

Ku pamięci towarzysza ALEXANDRA GRIGOROPOULOSA

Insurekcyjne Komando Przedramion Ognia
Comando Insurreccional Munecas de Fuego

FAI – IRF

raf.espiv.net

Dyskusja