Broszura: „U źródeł wiktymizacji ruchu anarchistycznego” (PDF)

anarchizmWiktymizacja to przekonanie, że anarchiści mogą uzyskać polityczne profity poprzez ukrywanie swojego radykalizmu i prezentowanie się społeczeństwu jako „niewinne” ofiary państwowych prześladowań.  To również preferowanie metod legalnych i potępianie tych, którzy w zgodzie z duchem i najlepszymi tradycjami anarchizmu, zbrojnie atakują system, tu i teraz wcielając w życie swoją negację. Niniejsza broszura ukazuje źrodła tej chorobliwej postawy, która w ostatnich dziecięcioleciach od wewnątrz pozbawiła anarchizm życia, wyjmując anarchistom broń z ręki, przeobrażając wielu z nich w pokojowych pastuszków społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Christos Tsakalos wyjaśnia dlaczego walka posuwa się naprzód gdy anarchiści w sądzie przestają udawać niewinnych, Jane Weir opowiada o brytyjskiej grupie partyzantki miejskiej Angry Brigade, tłumacząc dwoistość ruchu robotniczego, który zawsze składał się z rozbieżnych tendencji, reformistycznej, wiodącej do asymilacji z systemem i  i radykalnej, zmierzającej ku otwartemu antagonizmowi. Alfredo Cospito analizuje destrukcyjny wpływ Operacji Gladio na włoski ruch anarchistyczny, rozważając w jaki sposób podcięła ona skrzydła działaniom zbrojnym, dając początek zjawisku wiktymizacji, a Venona Q polemizuje z Włoską Federacją Anarchistyczną, która potępiła zamachy Nieformalnej Federacji Anarchistycznej (FAI).

Fragment:

“Z tej mnogości makulatury wyprodukowanej przez równoległe (do państwowego – przyp.tłum.) i kolejne kontr-śledztwa (prowadzone wewnątrz ruchu przez samych anarchistów – przyp. tłum.) narodziła się nowa nauka, która potrzebowała na swój użytek ofiar, a najszacowniejsze z nich znalazła w kręgu anarchizmu czynu (Pinelli). Zgodnie z nią, posiłkując się tak zwaną “strategią napięcia”, każda petarda, która odtąd wybuchnie wywoływać będzie regularne oskarżenia o prowokacje. Nawet dziś,za każdym razem gdy anarchistyczna grupa przeprowadzi atak, mumie “rewolucyjnej” bierności będą używać tej starej i jakże użytecznej teorii przeciwko każdemu kto zdecyduje się wprowadzić w czyn to o czym tysiące innych potrafi jedynie gadać.”

wiktymizacja

BROSZURA – PDF

Dyskusja