Polska: Pilna zbiórka na kaucję dla uwięzionej Trójki anarchistów

abcbanner1

Dzisiaj odbyło się posiedzenie w sprawie zażalenia na przedłużanie aresztu trójki zatrzymanych. Sędzia przychylił się do wniosku i wyznaczył 20 tysięcy złotych kaucji za każdego z nich. Na zebranie środków mamy dokładnie tydzień. Jeśli w tym czasie uda się przekazać odpowiednie środki, zatrzymani zostaną zwolnieni z aresztu i będa w zamian pod stałym nadzorem policyjnym.

60 tysięcy złotych to majątek, którego oczywiście nie mają ani rodziny zatrzymanych ani ich przyjaciele. Zebranie takiej kwoty w tydzień jest wyzwaniem graniczącym z możliwością, dlatego apelujemy o wsparcie. Jeśli możesz wesprzyj ich finansowo albo przekaż dalej apel o zbiórkę środków – każda złotówka przybliża nas do wydostania chłopaków zza krat.

Wyjście z aresztu oznacza dla trójki anarchistów przerwanie codziennych tortur, jakim są poddawani od ponad 3 miesięcy w czasie pobytu w całkowitej izolacji.

Nie możemy pozowolić, aby ta szansa przepadła!

Wpłat można dokonywać na konto:

Account Holder: VpKK e.V.
IBAN: DE 4085 0205 0000 0361 5700
BIC: BFSWDE33DRE
Bank für Sozialwirtschaft
Tytuł: Donation ABC Warsaw \ ACK Warszawa

WAŻNE: Nie zapomnij o adnotacji “Donation ABC Warsaw” lub “ACK Warszawa”! Bez niej nie będzie wiadomo, że przekazywana przez Ciebie dotacja jest przeznaczona na wsparcie dla trzech anarchistów z Warszawy.

ENGLISH VERSION:

Today during a court sitting concerning the complaint for prolonging the arrest of the 3 anarchists, a decision was made to release them on bail. A fee of 20 thousand PLN (4600 euro) was set for each of them. If the money is transferred in a week’s time (7 days from today), the arrested will be released and kept under police surveillance instead. 

60 thousadns PLN (13 800 euro) is a fortune for the families and friends of the arrested. Gathering these funds in one week seems barely possible. If you can – show your support, either financially or by forwarding the call for collecting funds. Every euro brings us closer to getting them out.

Leaving the arrest would mean for the arrested anarchists the end of everyday tortures they suffer after more than 3 months in solitary confinement. We cannot let this chance slip out of our hands!

Support here:

Account Holder: VpKK e.V.
IBAN: DE 4085 0205 0000 0361 5700
BIC: BFSWDE33DRE
Bank für Sozialwirtschaft
Note: Donation ABC Warsaw \ ACK Warszawa

IMPORTANT: Do not forget about the note “Donation ABC Warsaw” or “ACK Warszawa”. Without it nobody will know that your donation is specially for three anarchists from Warsaw.

Dyskusja