Ateny: Sprawa ucieczki KKO. Wyroki zapadną w piątek (29-1 lipca)

ccf1Przesłuchanie 29 czerwca 2016

Tego dnia mowę wygłosił prokurator I. Koutra. Trwała ona niemal przez całą rozprawę przedłużając się w blisko sześciogodzinną tyradę. Bastard skupił się na krytyce anarchistycznych poglądów i działań Konspiracji Komórek Ognia, broniąc istnienia państwa, prawa, sędziów i policji. Jego konkluzja brzmiała, że świat bez sędziów i więzień jest czymś „czarującym” ale niemożliwym do realizacji.

Odnośnie zarzutów jakie postawił członkom KKO, prokurator zasugerował sędziom, by skazali ich za „kierowanie” organizacją terrorystyczną, usiłowanie morderstwa, posiadanie i dostarczanie broni oraz materiałów wybuchowych, eksplozji wywołujących „zagrożenie dla ludzkiego życia”, kradzież pojazdu i usiłowanie ucieczki.

Prokurator zasugerował także by towarzyszkę Angeliki Spiropoulou skazać za członkostwo w organizacji terrorystycznej oraz posiadanie i dostarczanie materiałów wybuchowych.

Zasugerował natomiast by oddalić zarzut udziału w organizacji „terrorystycznej” postawiony Atenie Tsakalos i Evi Statiri, który mógłby oznaczać dla nich wyrok 10-20 lat więzienia. To samo stwierdził odnośnie Christosa Polidoriosa, proponując zamiast tego dziwaczny zarzut „ułatwienia członkostwa w organizacji terrorystycznej. Chodzi o to, że towarzysz miałby pomóc Angelice w dołączeniu do KKO.

Pięciu innych oskarżonych należałoby jego zdaniem uniewinnić, zaś pozostałych skazać albo za członkostwo w organizacji albo za kradzież albo za podżeganie do zdobywania broni.

Przesłuchania 30 czerwca i 1 lipca

W czwartek i piątek swoje propozycje przedstawili adwokaci obrony natomiast towarzysz Christos Tsakalos złożył oświadczenie w imieniu Konspiracyjnych Komórek Ognia/Komórki Partyzantki Miejskiej. Fragment:

„Jeśli chodzi o mnie, mojego brata Gerasimosa Tsakalosa, Giorgosa Polidoriosa, Olgę Ekonomidou jak i towarzyszkę Angelikę Spiripoulou, która choć nie należy do KKO, ale podziela z nami te same wartości, to nie zamierzamy wygłaszać żadnej mowy na swoją obronę. Bylibyśmy niekonsekwentni gdybyśmy w tym kluczowym momencie procesu odwoływali się do prawa, którym pogardzamy, aby uzyskać lżejszy wyrok. Na zawsze pozostajemy przeciwnikami władzy. Nasi prawnicy zajmują się tylko technicznymi aspektami procesu. Jako rewolucyjni anarchiści zrobiliśmy co do nas należało…”

Wśród technicznych spraw procesu prawnicy odnieśli się do szantażu emocjonalnego jakim władze posłużyły się przeciwko członkom KKO, aresztując ich bliskich oraz kryminalizując ich związki rodzinne.

Proces zakończy się w piątek 8 lipca o 17:30. Zostaną wówczas ogłoszone wyroki.

Międzynarodowa solidarność z towarzyszami!

Dyskusja