Ateny: Sprawa ucieczki – proces przeciw Komórkom Ognia. Protesty i przemoc na sali sądowej (24 maja 2016)

lupi-ccf-750x372

Podczas posiedzenia 24 maja sędzina A.Yfanti po raz kolejny rozpoczęła rozprawę nie czekając na przybycie wszystkich współoskarżonych. Przesłuchania już trwały gdy towarzysz George Polidorios i Angeliki Spiripoulou weszli na salę sądową. Wniosek towarzyszy z KKO by usunąć przewodniczącą składu sędziowskiego został odrzucony.

Podczas przesłuchania towarzysz Giorgos Polidorios odczytał oświadczenie stwierdzające, że sędzina nie nadaje się do prowadzenia procesu. Przytoczył szereg incydentów gdy sędzina groziła i drwiła z oskarżonych, przypomniał też, że stara się ona prowadzić proces bez adwokatów. Towarzysz oznajmił: „Co zrobić z przedstawicielami sądu, który uwięził mojego brata, matkę braci Tsakalosów oraz żonę jednego z nich? Nie wiemy, ale anarchistyczna partyzantka miejska znajdzie na to odpowiedź”.

Rozpatrzono także wniosek złożony przez prawników KKO aby sąd pozwolił wrócić Oldze Ekonomidou i braciom Tsakalosom na salę sądową, po tym jak na poprzedniej rozprawie obrzucili sędzinę przedmiotami, które mieli pod ręką. Sąd podtrzymał zakaz ich obecności.

Po tym wszystkim, towarzysze Panagiotis Argirou, Michalis Nikolopoulos i Giorgos Nikolopoulos z KKO opluli sędziego, rzucili w niego książką i zostali wyprowadzeni z sali. Okazując im solidarność, więzień Fabio Dusco, oskarżony o pomoc w organizowaniu ucieczki, także opuścił pomieszczenie.

Towarzysze na widowni obserwujący rozprawę również zaczęli krzyczeć, bić brawo i skandować hasła („pasja wolności silniejsza od waszych klatek”). Odmówili gdy sędzina nakazała im opuścić salę w wyniku czego doszło do szarpaniny między grupą policjantów i anarchistów. Ostatecznie zostali wypchnięci na korytarz, gdzie nadal nie chcieli opuścić terenu więzienia. Policjanci asystujący przy rozprawie wezwali więc oddziały prewencji z pałkami i tarczami czekające w pogotowiu za jedną z więziennych bram i anarchiści zostali siłą wypchnięci na ulicę przed więzieniem.

Sąd postanowił kontynuować posiedzenie za zamkniętymi drzwiami bez oskarżonych i widowni, by zgodnie ze swoim planem sądzić oskarżonych bez żadnych dodatkowych przeszkód.

Kolejne posiedzenie wyznaczono na piątek 27 maja. Pozwolono wówczas wejść towarzyszom obserwującym rozprawę, jednak zwiększono policyjną kontrolę przy wejściu i na terenie sali. Proces będzie kontynuowany 31 maja. W tym dniu zeznawać będzie pięciu „świadków”, wszyscy są glinami.

Przeciwko władzy i jej mściwości wobec towarzyszy!

Na rzecz towarzyszy którzy w więzieniu kontynuują walkę!

O rozszerzenie solidarnościowych działań ofensywnych przy pomocy akcji insurekcyjnej! 

https://insurrectionnewsworldwide.com/

Dyskusja