Ukraina: Atak na Państwowy Bank Oszczędnościowy z okazji 1 maja

ukraina

W przeddzień „Święta Pracy”, my – anarchiści, złożyliśmy wizytę w Państwowym Banku Oszczędnościowym Ukrainy. W okna budynku rzuciliśmy trzy koktajle Mołotowa.

Pracownicy zawsze kłaniali się przed państwem, dzięki czemu otrzymywało ono dywidendy i ogromne zyski. Dziś sytuacja jest identyczna: praca nadal służy oligarchii zamiast pracownikom. Różne instytucje państwowe i kredytowe, żerują na nas jak pijawki i podtrzymują obecny stan rzeczy poprzez spekulacje i lichwę. Zmuszają ludzi do płacenia za ich własną niewolę, pchając ich przez jeszcze większe długi u burżuazji. Klasa rządząca rujnuje nas poprzez utrzymywanie i wspieranie banków. Wierzymy, że wszystko to, co produkowane jest w tym kraju i na świecie powinno mieć charakter społeczny, a wszelkie owoce pracy powinny być do dyspozycji całego społeczeństwa. Wszystkie dostępne dobra materialne powinny być w zasięgu ręki każdego człowieka, bez pośredniczących pasożytów.

„Ta forma społeczeństwa, w której zalegalizowano rabunek i morderstwo, musi zostać zniszczona i zastąpiona wolnym społeczeństwem dobrowolnego zrzeszania się i powszechnego braterstwa” – August Spies

 

Potomkowie Augusta Spiesa

 

https://insurrectionnewsworldwide.com

Film z akcji:

Dyskusja