Niemcy: Atak przeciwko koncernowi Bosch w Berlinie

bosch

15.03.16: Koordynacja bojowych i anarchistycznych grup byłaby czymś pożądanym przynajmniej we wstępnej fazie oporu wobec europejskiego reżimu granicznego. Wśród wielu rozpowszechnianych w rewolucyjnych środowiskach odezw, trafnością wyróżnił się tekst “Sabotage Fortress Europe – We Can Do That”, publikowany m.in. w Zeck 190, ponieważ przedstawia on konkretne propozycje, nie tylko ogólne wezwania.

Twierdza Europa może funkcjonować jedynie pod warunkiem, że funkcjonują także jej najmniejsze pionki. Bosch Security to taki pionek. Technologie monitoringu tworzone przez Boscha wnoszą wkład do polowań na niechcianych uchodźców i realizacji polityki narodowej, która wymaga pilnowania „kwot” oraz uszczelniania granic.

Bosch jest wiodącą firmą w dziedzinie technologii bezpieczeństwa. Technologii bezpieczeństwa, którą wykorzystuje się na granicach, w więzieniach, na lotniskach i dworcach kolejowych. Poza analogowymi kamerami wideo, które są w użyciu już teraz, kamery IP Bosch’a monitorują wrażliwe strefy takie jak Euro Tunel czy Connewitzer kreuz. Do obsługi kamer wykorzystuje się Bosch Video Management System (BVMS), poza tym Video Recording Manager (VRM) i technologię Automatic Network Replenishment (ANR). BVMS zapewnia lokalne przechowywanie nagrań w razie przerwy w działaniu sieci do czasu, gdy zacznie ona znowu działać.

Aby zaspokoić pragnienia kanibali, technologie te będą w dalszym ciągu rozwijane i używane w coraz perfidniejszy sposób. Wszechobecność tych technologii ma nam przypominać, byśmy wierzyli w bezpieczeństwo i społeczną harmonię. W ostatnich latach na wszystkich granicach zamordowano i pogrzebano setki osób. Obecnie nie mają się już one jak ukryć. Bosch pomaga je bezpośrednio rejestrować, lub dzięki czujnikom na ogrodzeniach i skomplikowanym kamerom częściowo przekazać obraz wydarzeń odpowiednim osobom.

Choć Bosch nie produkuje tradycyjnego uzbrojenia, produkuje urządzenia do monitoringu, do poniżania oraz komponenty, które wykorzystuje się w dronach, w czołgach oraz na łodziach Frontexu.

Trzy słupy dymu, które poprzedniej nocy można było zobaczyć w różnych częściach Berlina, symbolizowały ulotność i kruchość dominacji i jej narzędzi – pojazdy Boscha, które już nie wezmą udziału w konflikcie społecznym.

Jeden w pobliżu BCC, miejsca tegorocznego ‚Europejskiego Kongresu Policji’. Tam właśnie ma miejsce symbiotyczne złączenie państwowych planistów z geszefciarzami przemysłu, które czyni z wydalania i represjonowania uchodźców dochodowy towar. Bosch brał udział w Kongresie jako sponsor, wystawca i partner. Podczas tegorocznego Kongresu Policji informowano uczestników o kwestiach dotyczących kontroli granic i innych zadań Frontexu. Bosch jest zatem nie tylko beneficjentem rasistowskiej logiki wyzysku, lecz jest również bezpośrednio odpowiedzialny za jej planowanie i wprowadzanie, co czyni z niego idealny cel naszych ataków.

„To bieżąca kwestia: potrzebą chwili jest sabotaż kluczowej infrastruktury zadający uszczerbek gospodarce i funkcjonowaniu „Twierdzy Europa. Wzywamy do aktywnej pomocy przy ucieczce i zakwaterowaniu niezalegalizowanych uchodźców. Wzywamy do aktów sabotażu przeciw wszelkiemu sprzętowi wojskowemu i produkcji zbrojeniowej. Wzywamy do ataków na wojskowe sieci informatyczne na całym świecie. Wzywamy do skoordynowanych ataków przeciwko nazistom i ich strukturom, aby osłabić ich zdolność atakowania uchodźców i osób, które ich wspierają. Wzywamy do ataków przeciwko wszelkim władzom, których celem jest klasyfikowanie ludzi ze względu na ich użyteczność gospodarce i deportacja wszystkich tych, których uznają za zbędnych. Wzywamy do ataków na wszelkiego rodzaju infrastrukturę, która działa na rzecz utrzymywania normalności i porządku, gwarantujących integralność i funkcjonowanie Twierdzy Europa, zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne. Sabotujmy Twierdzę Europa i złammy jej ekonomiczną wydolność! Wzywamy do wyrażania poparcia w wywrotowych akcjach i poprzez solidarność w obliczu represji. Będziemy ukrywać uciekinierów, tworząc jednocześnie nowe przestrzenie, których nauczymy się zawzięcie bronić, będziemy wycinać dziury w ogrodzeniach – te rzeczywiste i te symboliczne.”

Bandy Sabotażystów, witające unikające świateł tłumy w metropoliach Europy.

 

https://insurrectionnewsworldwide.com

bosch 2

 

 

Dyskusja