Turcja: Osman Evcan odniósł zwycięstwo po 45 dniach strajku głodowego

osman-evcan

Osman Evcan odniósł zwycięstwo dzięki determinacji w walce, której powierzył swoje życie, przeciwko państwu i grubym murom więziennym, w których jest zamknięty. Osman otrzymał wszystko, czego żądał przez cały okres strajku, bez podporządkowywania się państwu. Zakończył swój trwający 45 dni strajk głodowy,podjęty z gotowością kontynuowania go do końca. Osman strajkował przeciwko zastraszaniu, torturom i polityce eksterminacji wobec więźniów, i znów udowodnił nam, że miał rację rozpoczynając swoją walkę. Kontynuował swój strajk woląc umrzeć z godnością niż się poddać, i to jedyny powód, dla którego jego żądania zostały spełnione. Państwowy system „kar” i jego urzędnicy, którzy sprowadzili na Osmana Evcana cierpienie głodu i tortur trwających 45 dni są naszymi wrogami. Spełnienie żądań Osmana to nie okazanie łaski, a zakończenie jego tortur, wpisujących się w politykę państwa. Osman dziękuje wszystkim, którzy organizowali demonstracje, przemawiali i wspierali jego sprawę. Obecnie stara się pozbyć negatywnych skutków głodówki, jednak jego ogólny stan zdrowia jest w porządku. Wkrótce opublikujemy komunikat Osmana Evcana na temat strajku i całej sytuacji.

Z anarchistyczną solidarnością

ACK Istambuł

http://insurrectionnewsworldwide.com

Dyskusja