Chile: W solidarności z Moniką i Francisco FAI-IRF zdetonowało bombę pod firmą budowlaną

vs_autopista_descripcion_cco„Ta cicha, instynktowna koordynacja solidarności powoduje nie tylko zaburzenie trybu życia w różnych częściach świata, ale także wzmacnia nasze więzi. Granice nie istnieją, a my nie potrzebujemy żadnych liderów czy struktur by zaatakować kilka celów w tej samej sprawie” – z komunikatu po podpaleniu Santander Banku w solidarności z Moniką Caballero i Francisco Solarem.

Wczesnym rankiem 12 marca zdetonowaliśmy bombę na zewnątrz budynku Vespucio Sur – firmy zarządzającej budowami autostrad. Wykonaliśmy swoją robotę „bezpiecznie” i przeprowadziliśmy atak w czasie gdy nie ma tam żadnych przechodniów. Nie nie chcieliśmy skrzywdzić osób, które nie mają nic wspólnego z celami naszych ataków.

Walka przeciwko cywilizacji nie powinna być „oddzielana” od walki z władzą. Wybraliśmy spółkę zarządzającą budowami autostrad, bo uważamy je za ważne arterie, które pozostające na usługach władzy – wcielają one w życie jej plany dominacji, ułatwiają rozszerzanie się cywilizacji i poprzez urbanizację napędzają machinę zysku.

Zarówno obecne jak i dotychczasowe doświadczenia pokazuj nam, że „zarodek autorytaryzmu” rozwijał się też w społecznościach istniejących przed jakąkolwiek cywilizacją. Dlatego nasza walka jest zasadniczo antyautorytarna. Dystansujemy się od tzw. „eko-ekstremistów”, którzy bronili ataków, sprzecznych z ideą „walki przeciwko wszelkiej władzy” i krytykowały międzynarodową solidarność z uwięzionymi towarzyszami, którzy słowem i czynem są związani z anarchizmem insurekcyjnym. Zamiast prowadzić wirtualną polemikę z takimi ludźmi, wolimy dialog z naszymi towarzyszami, prowadzony za pośrednictwem akcji bezpośredniej.

Nasi towarzysze to ci, którzy którzy poświęcają swoje życie i przeprowadzają akcje bezpośrednie przeciwko wszelkim formom dominacji w solidarności z towarzyszami, którzy pozostają dumni i waleczni nawet wewnątrz państwowych klatek.

Towarzysze tacy jak Monika Caballero i Francisco Solar wzmocnili nasze powstańcze dusze swoją spokojną i wyzywającą postawą przed sądami hiszpańskimi. Międzynarodowa solidarność nie skończy się
wraz z końcem ich procesu!

Towarzysze tacy jak Javier Recabarren, młody powstaniec anarchistyczny, którzy zmarł w wyniku potrącenia przez autobus w marcu 2015.

Towarzysze tacy jak Sole i Baleno, którzy zostali znalezieni martwi w celach włoskiego więzienia 28 marca 1998r.

Towarzysze tacy jak Johnny Cariqeo, młody anarchista, który zmarł w wyniku pobicia przez funkcjonariuszy policji, gdy aresztowano go po demonstracji w „Dniu Młodych Kombatantów” 29 marca 2008 roku.

Towarzysze tacy jak Joaquin Garcia, który 9 marca, w więzieniu o zaostrzonym rygorze uderzył Alvaro Corvalana, byłego szefa pinochetowskiego wywiadu.

Towarzysze tacy jak niezłomni anarchiści z Konspiracyjnych Komórek Ognia, którzy oczekują na proces za próbę ucieczki z więzienia.

Wspólnie z innymi towarzyszami będziemy nadal wzmacniać nasze działania i wyostrzać swoje pomysły na walkę.

Podążając śladami Severino, Lambrosa Foundasa i Muricio Moralesa stworzymy nowe anarchistyczne i antyautorytarne komórki działające wszelkimi możliwymi metodami!

Przeciwko przywódcom.
Przeciwko cywilizacji i wszelkim formom władzy.
Śmierć państwu.
Niech Żyje Anarchia!

Komórka Indywidualistów i Anarchistycznych Nihilistów na rzecz Antyautorytarnej Insurekcji

Nieformalna Federacja Anarchistyczna – Międzynarodowy Front Rewolucyjny

Dyskusja