Grecja w Ogniu – Solidarność z anarchistą Spirosem Mandilasem i skłotem Nadir (PL/ENG)

serca-granaty20 maja 2015, grupa 6 osób wdarła się do squatu Nadir i przez półtorej godziny torturowała związanego z nim Spirosa Mandilasa. W wyniku pobicia towarzysz musiał podjąć się hospitalizacji podczas której stwierdzono urazy głowy, obrażenia rąk i nóg, oraz założono mu szwy na prawej nodze.

Cokolwiek było powodem zajścia, nic nie jest w stanie usprawiedliwić ataku na zdrowie towarzysza, który nie zdążył jeszcze powrócić do sił po swoim 54-dniowym strajku głodowym. Strajku, który konsekwentnie kontynuował stawiając na szali swoje życie. O upodleniu atakujących poświadczyć mogą również policyjne praktyki takie jak m.in. próba zwabienia innej towarzyszki w pułapkę za pomocą jego telefonu, za których pomocą próbowali wyciągnąć od niego informacje.

Ze względu na nieugiętą postawę jaką wielokrotnie zaprezentował względem organów państwa, oraz swój braterski stosunek wobec innych towarzyszy, Spiros zasługuję na wsparcie i zaufanie.

Solidarność ze Spirosem Mandilasem i z wszystkimi na których może liczyć.

Solidarność ze squatem Nadir.

Bądźcie silni.

Redakcja grecjawogniu.info

 

Text in solidarity with anarchist Spyros Mandylas and anarchist squat Nadir

Solidarity with comrade Spyros Mandylas and squat Nadir!

20th of May 2015, a group of 6 people invaded squat Nadir and for an hour and half kept torturing Spyros Mandylas present there. In effect comrade Mandylas had to be hospitalized, due to injuries of head, hands and legs. Several stitches were applied to his right leg.

Whatever was the reason for the assault, there is no justification for attacking the comrade who has not yet recovered after his 54-day famine strike. The strike in which he risked his life. The assailants felled so low that they used police-style methods to extract information from the comrade and they tried to lure another comrade into a trap.

Due to his unyielding attitude, in front of the state and his brotherly approach towards his comrades, Spiros deserves our support and trust.

Solidarity with S. Mandylas and all who support him.

Solidarity with the Nadir squat.

Stay strong.

Editors of grecjawogniu.info

Dyskusja