Wawa: Ambasada Grecji oblana farbą w solidarności z głodującymi anarchistami

amb

Komunikat przesłany do Grecji w Ogniu:

W spontanicznej odpowiedzi na wezwanie Sieci Walczących Więźniów (Sieci Uwięzionych Bojowników) przeprowadziliśmy nad ranem 1go kwietnia symboliczną akcję solidarnościową- w formie dewastacji fasady greckiej ambasady w Warszawie. Symboliczną, bo prawdziwą solidarność okazuje się w codziennej walce przeciw naszym wspólnym wrogom. Reputacja greckiego państwa jest już dość splamiona, tylko fasady pozostawały czyste.

Rewolucyjne pozdrowienia z Warszawy!

Wolność bliskim KKO i wszystkim więźniom na świecie!

Dwoje Anarchistów

——————————————————————————————————————————————

In spontaneous response to call from Network of imprisoned social fighters we have performed a symbolic solidarity action – which took shape of devastating facade of Greek embassy in Warsaw, Poland, on the morning of april 1st. Symbolic, because real solidarity is shown in everyday struggle against our enemies. Reputation of greek state is already so stained only facades were clean.

Revolutionary greetings from Warsaw!

Freedom to CCF relatives, and all prisoners in the world!

Two Anarchists

Dyskusja