„Pozdrawiamy okazujących nam solidarność”- komunikat Komórek Ognia

bannerhhccf-610x1024Komunikat:

Każda wiadomość i akcja solidarnościowa stanowią gest współudziału i siły udzielanej naszej walce, która wykracza poza samych więźniów politycznych i uruchamia szerszą dynamikę. Dynamikę anarchistów sabotujących rzeczywistość decyzji prawnych, więzienną, sędziowską i gliniarską. Dynamikę utrzymywania wzajemnego kontaktu, przy zachowaniu własnych, odrębnych punktów wyjścia i specjalności, perspektywę podstawowego i zagrażającego im konfliktu z istniejącym i potężnymi. Dynamikę pozwalającą żyć anarchią tu i teraz.

Pierwsze skłotowania [okupacje] (centralnego biura S.Y.R.I.Z.A., Szkoły Prawa, w Chanii, Ethymno, Veroia i Salonikach), marsze, interwencje pod więzieniami, ataki, kontr-informacja już zdołały zakłócić spokojny sen miast. Systematyczne krążenie ludzi i produktów, obojętnie przepływających arteriami metropolii, zostało na chwilę przerwane, kierunkując uwagę ku sprawom niezaplanowanym (przez system – przyp.tłum.).

Siłowe akcje skłotingowe czy marsze, realnie odzyskują czas i przestrzeń dla rzeczywistości wolnej od kajdan. Przestrzeń, bo wyzwalają pewien obszar, okupując go i odwracając jego symbolizm. Dzięki temu, biura partii rządzących i Szkoła Prawa stają się wolnymi terytoriami dla kontr-informacji i wywrotowych planów. Czas, bo rozbijają utarte szlaki miejskiej codzienności. Czas, będący strażnikiem, arbitralnie podzielonym między ścieżki metropolii, takie jak dom-praca-godziny po pracy-zakupy-rozrywka, ulega dezorganizacji. Zostaje wyzyskany dla chwil takich jak skłotowanie budynków, rozbijanie dziennikarskich furgonetek i momenty żywych dyskusji, które stają się dostępne i mogą przemawiać do każdego, kto chce jeszcze myśleć; mówiąc nie tylko o życiu w nędzy, ale również o tym, że żyjemy w sposób na który nie mamy żadnego wpływu.

Z tych powodów takie przejawy solidarności są wściekle atakowane przez ludożerczą propagandę dziennikarzy, która urządza polowanie na czarownice, mieszając w kotle telewizyjnej demagogii i pokazując żałosne karykatury studentów-karierowiczów ze szkoły prawa (prawdopodobnie przyszłych sędziów i prokuratorów), którzy potępiają osoby okupujące budynek.

Ale jeśli życie prowadzących strajk głodowy, a przede wszystkim cała walka o wolność i godność, mogą być przez nich zrównywane z kilkoma dniami straconych z tego powodu zajęć, wówczas to społeczeństwo z całą jego cywilizacją i moralnością, powinny zostać zniszczone po dwakroć w imię piękniejszego i wolnego świata.

SIŁA I WSPÓŁUDZIAŁ Z OKAZUJĄCYMI NAM SOLIDARNOŚĆ

SIŁA I SOLIDARNOŚĆ ZE WSZYSTKIMI PROWADZĄCYMI STRAJK GŁODOWY

AŻ DO ZWYCIĘSTWA

Konspiracyjne Komórki Ognia – FAI/IRF

Komórka Więzienna

 

Dyskusja