Grecja: „Inter Arma” wobec pogłosek o swoim zamieszaniu w próbę ucieczki KKO

2222222Niniejszy komunikat jest odpowiedzią na artykuły opublikowane przez różne media reżimowego szamba, wiążące w swoich relacjach projekt „Inter Arma” z rękopisami zabezpieczonymi przez policję w trakcie śledztwa dotyczącego próby ucieczki z więzienienia członków Konspiracyjnych Komórek Ognia. Co smutne lecz przewidywalne, zmuszeni jesteśmy odnieść się także do spekulacji cześci tak zwanego „środowiska” anarchistycznego.

Od ponad miesiąca, z wyborczym festiwalem w tle, agencja antyterrorystyczna oraz ich papugi z mass-mediów prowadzą zakrojoną na szeroką skalę kampanię, skoncentrowaną na próbie ucieczki KKO i kilku innych więniów. Dziesiątki doniesień, teorii, policyjnych oświadczeń, rozmów. To nie pierwszy raz, gdy w tego typu sytuacje angażują się policyjni szpicle. Chociaż zwykle przebierają w bardziej fantazyjnych scenariuszachm jak w przypadku „projektu Nemezis” – kiedy to uznano nas za część projektu – teraz ewidentnie atakują na oślep luźne powiązania, czyli głównie komunikację z towarzyszami więzionymi w lochach demokracji. Powód międzynarodowej współpracy sił antyterrorystycznych w atakach skierowanych przeciwko projektom takim jak Inter Arma był już wielokrotnie analizowany. Trwa wojna, a projekty kontr-informacyjne znajdujące się w rękach anarchistów, którzy wciąż postrzegają anarchistyczną aktywność w terminach wojny z reżimem są oczywistym celem przeciwnika.

Teraz docieramy do smutnej części. Wyjaśnijmy sobie zatem jeszcze raz pewne oczywistości, formułując nasze stanowisko wobec następujących kwesti:

Osoby zarządzające tym projektem przyglądają sięrzeczywistości bez klapek na oczech, nie formułując swoich opinii na podstawie przekazu mass-mediów, osobistych uprzedzeń, czy też politycznych kompleksów, bądź kalkulacji. Nie kształtują swoich obec bez uwzględnienia stanowisk wszystkich zaangażowanych w poruszany temat. Inter Arma jest projektem kontr-informacyjnym, szerzącym słowo i praktykę czarnej anarchii, w ramach której wspierani są członkowie KKO oraz inni więźniówie z Grecji i świata. Nie istnieje polityczne biuro KKO, ani konieczność identyfikowania się ze wszystkimi politycznymi stanowiskami i wyborami tej organizacji. Przykładem tego jest ciągły brak jakiegokolwiek wsparcia z naszej strony dla Christodoulosa Xirosa. Powód jest prozaiczny, a jest nim nim ogólna koncepcja naszego projektu, zakładająca brak powiązań, bez względu na kontekst, z jakimkolwiek rodzajem lewicy. Logika „partyzant miejski, a zatem towarzysz” nie stanowi naszej działki. Jedyne publikacje, w których pojawiają się wzmianki o Xirosie są przedrukami z innych projektów, grup i organizacji, które publikujemy ze względu na wzajemne stosunki. Poza tym, gdy już mamy potwierdzone dane odnośnie pewnych wydarzeń, poddajemy politycznej, etycznej i osobistej krytyce, tych których powinniśmy. Nie śpieszymy się z publicznym zajmowaniem stanowiska w przypadku pewnych wydarzeń, by nie dołączać do tej śmiesznej, godnej pogardy i małostkowej gry politycznego lawirowania, dięki której część „anarchistycznego” środowiska sięgnęła dna, niemalże jak ich cała egzystencja.

Kończąc. Na nic trud tych, którzy atakując KKO chcą zaszkodzić całej Czarnej Anarchii. Każdy towarzysz/ka, każdy publiczny projekt i każda organizacja są samodzielnym bytem. Insurekcyjna anarchia dynamicznie roztacza swój front na całym świecie, a każdy kto jest w stanie wyciągnąć głowę z otaczającego go szamba i rozejrzeć się bez klapek na oczach, jest w stanie to zrozumieć.

SIŁA DLA TOWARZYSZY Z KONSPIRACYJNYCH KOMÓREK OGNIA

SZPICLE I MAŁOSTKOWI POLITYKIERZY PRECZ

NAPRZÓD TOWARZYSZE/KI

Inter Arma

Dyskusja