Włochy: Alfredo Cospito wtrącony do izolatki

Genova - processo ai due anarchici accusati del ferimento del ma11 lutego 2015, anarchistyczny więzień Alfredo Cospito został przeniesiony do izolatki w wyniku kłótni, do której doszło z jednym ze strażników. Izolacja jest środkiem mobilizującym ujętym w artykule 14-bis włoskiego kodeksu penitencjarnego. W tym samym czasie, inny towarzysz ze skrzydła AS2 otrzymał dyscyplinarne upomnienie, będące skutkiem tego samego incydentu z klawiszem.

Sytuacja ta spotkała się z reakcją innych osadzonych, którzy podjęli protest i zamierzają kontynuować go, aż do zawieszenia kary izolacji dla Alfredo.

Trzy dni później, tj. 14 lutego, Alfredo został pośpiesznie przeniesiony do innej części więzienia Ferrara, gdzie nie ma kontaktu z pozostałymi więźniami. Pozostali towarzysze przetrzymywani w specjalnym skrzydle mają zakaz kontaktowania się.

Adres do towarzysza:
Alfredo Cospito
CC di Ferrara
Poprzez Arginone 327
44122 Ferrara
Italia

actforfree.nostate.net

Dyskusja