Renzo Novatore – „Ku Twórczej Nicości” (PDF – pl)

nicTrudno znaleźć polskojęzyczne teksty, które byłyby równocześnie rewolucyjne i indywidualistyczne, a w swoim pojmowaniu rewolucji przedkładałyby „indywiduację duchowego bogactwa” nad „uspołecznienie dóbr materialnych”. Z tego powodu oddajemy do waszych rąk tłumaczenie „Ku Twórczej Nicości”, słynnej pracy włoskiego anarcho-nihilisty Renzo Novatore. Robimy to z nadzieją, że poszerzy ona dotychczasowe, ubogie i monotometyczne spektrum literatury anarchistycznej w której wciąż dominuje przestarzała „filozofia robotniczego żołądka”.

Napisany krótko po Pierwszej Wojnie Światowej, w czasie gdy w Rosji trwała rewolucja, a we Włoszech i Niemczech dochodziło do robotniczych powstań, „Ku Twórczej Nicości” pozostaje poetyckim tekstem, który na ferment i niepokoje swoich czasów odpowiada wezwaniem do rewolucji, zdolnej prawdziwie wydobyć ludzkość z duchowej nędzy oraz równości w zbrodni, jaką oferowały socjalizm i demokracja. Społeczeństwo burżuazyjne tamtego okresu wydawało się chylić ku upadkowi, a Novatore jedyną nadzieję na nowy świt upatrywał w tego właśnie rodzaju rewolucji – wykraczającej poza żądania ekonomiczne socjalistów i komunistów – rewolucji napędzanej wielkimi ideami i potężnymi namiętnościami, która byłaby zdolna do zerwania z nikczemnymi wartościami demokratycznej cywilizacji burżuazyjnej.

Zapraszamy do lektury!

PDF przeczytasz TUTAJ

Dyskusja