KKO nt. przeniesienia Gerasimosa Tsakalosa

Komunikat KKO w związku z przeniesieniem Gerasimosa Tsakalosa do więzienia Korynt

Więzienia Korynt to przede wszystkich „więzienia oficjalne”, gdzie większość więźniów pozostaje w zdumiewającej kolaboracji ze swoimi strażnikami. Taktyka tego rodzaju, podwójnego uwięzienia, ma na celu podtrzymywanie ciągłego napięcia (permanentnej wojny nerwów przeciwko nam), co oczywiście musi się spotkać z adekwatną odpowiedzią z naszej strony. Zaraz po przeniesieniu Gerasimosa, rozpoczęły się psychologiczne naciski. W trakcie przeszukania, pracownicy zażądali od niego, by „zdjął bokserki” i rozebrał się do naga. Oczywiście zdecydowanie im odmówił.

Takie przeszukania, urządza się po to, by upokorzyć więźnia i zademonstrować władzę jaką dysponują strażnicy więzienni.

Odmawiając im, Gerasimos, wyraził jasno, że ich naciski oraz zamki nie złamią naszej godności. Dlatego zamknięto go na dwie godziny w izolatce, po czym urzędnicy i pracownicy więzienia, umieścili go w pięcioosobowej celi, co oznaczało „przebywanie” na podłodze.

Zapamiętamy sobie stosowanie przeciw nam technik kary, tak samo jak nie zapomnimy o samych sobie. Pozostajemy wiecznie zbuntowani, przygotowując się do nowych wyzwań przeciwstawienia się władzy.

TOWARZYSZ GERASIMOS TSAKALOS NIE JEST POZOSTAWIONY SAM SOBIE

TO NIE KONIEC, WSZYSTKO TRWA DALEJ…

P.S. Jednocześnie w tym samym czasie Towarzysz Theofilus Mavropoulos przebywa w szpitalu, strzeżony przez policję, po starciu z glinami w Pefki. Wiemy dobrze jak wygląda specjalna „opieka”, którą świnie serwują rannym towarzyszom.

Minimum tego, co możemy zrobić to przypominać, by nie został sam. Nie pozwolimy, by jego przypadek oraz rzadka śmiałość, jaką się wykazał, zostały przemilczane i popadły w zapomnienie. W ten sposób możemy realnie okazać szacunek sile każdego zbuntowanego, który przechodzi od nieposłuszeństwa do ataku.


21-5-2011

R. O. Konspiracyjne Komórki Ognia

Źródło: raf.la.org.pl

Dyskusja