Grecja: Anarchistyczni więźniowie przystępują do strajku głodowego

R97Od 23 czerwca 2014 roku, uwięzieni anarchistyczni bojownicy uczestniczą w masowym strajku głodowym więźniów, skierowanym przeciwko nowej ustawie powołującej do życia tzw. „placówki maksymalnego bezpieczeństwa”. Mobilizacja objęła wszystkie greckie więzienia i jest kulminacją serii akcji protestacyjnych, jak również ogólnokrajowej głodówki, mającej swój początek w dniu 18 czerwca 2014.

Ustawa, poza wieloma mniejszymi zmianami, ma na celu utworzenie placówek o zaostrzonym rygorze (typu C) oraz wydzielenie specjalnych izolowanych skrzydeł w pozostałych więzieniach. Wszyscy towarzysze oskarżeni lub skazani w ramach prawa antyterrorystycznego, będą odbywać karę w placówkach tego typu, gdzie pozostaną przez okres co najmniej 10 lat (w praktyce na zawsze, gdyż pobyt w placówkach typu C może zostać przedłużony o 2 lata za każdym razem, gdy jednostka będzie oznaczana przez władze więzienia jako „niebezpieczna”), bez prawa do zwolnienia warunkowego, czy przepustek. Restrykcje obejmą także widzenia oraz kontakty z bliskimi i towarzyszami spoza więziennych murów.

Ponadto, sprawowanie pieczy nad więzieniami będzie całkowicie powierzone greckiej policji. W tym celu przewidziano specjalne przepisy dotyczące „kontroli i interwencji w zakładach karnych”. Innymi słowy, nasi towarzysze będą nieustannie zastraszani przez bydlaków z oddziałów EKAM. Szczególnie istotny jest fakt, iż nowa ustawa zapewnia prawną kurtynę dla tworzenia bazy danych DNA. Budna robota polegająca na profilowaniu zostanie powierzona uczelniom publicznym oraz laboratoriom badawczym. Wreszcie, szczególny nacisk położono na korzystne traktowanie donosicieli, współpracujących z władzami i dostarczających informacji, a także ściganie uciekinierów i walkę z grupami partyzantki miejskiej.

Czytając projekt ustawy, szybko orientujemy się co do jej prawdziwych intencji. Ma ona uderzać w wywrotowych anarchistycznych więźniów oraz szeroko pojmowanego wróga wewnętrznego. Międzynarodowe doświadczenia pokazują nam, że  celem takich placówek jest izolacja, a także psychiczna i fizyczna eliminacja wrogów demokratycznego reżimu oraz zastraszenie reszty anarchistycznych rebeliantów.

Ogień więzieniom!

_________________________________________________________

Liczba strajkujących więźniów na dzień 23 czerwca prezentuje się następująco (liczba ta cały czas rośnie):

Korydallos, Ateny – 1,300 więźniów

Patras – 550 więźniów

Grevena: 400 więźniów

Larisa: 300 więźniów

Chania, Kreta – 280 więźniów

Domokos (gdzie państwo greckie zamierza ustanowić pierwsze więzienie o zaostrzonym rygorze) – 4 skrzydła, to jest 240 osadzonych

Amfissa: 200 więźniów

Korfu – 120 więźniów

Trikala – 120 więźniów

Malandrino (gdzie Ilia Karela odebrał życie nędznemu strażnikowi) – 120 więźniów

Avlonas (poprawczak) – 100 więźniów

Nigrita, Serres (gdzie strażnicy zamordowali Karelę) – 80 więźniów

Nafplion – 50 więźniów

interarma.info

Dyskusja