Boliwia: Henry Zegarrundo podlega już tylko aresztowi nocnemu

henry zegarrundoHenry Zegarrundo to anty-autorytarny towarzysz aresztowany 29 maja 2012 w La Paz, w ramach szeroko zakrojonej operacji represyjnej przeciwko boliwijskim środowiskom anarchistycznym. Oskarżono go o ataki przeprowadzone przez komórki Nieformalnej Federacji Anarchistycznej/Międzynarodowego Frontu Rewolucyjnego. W trakcie przesłuchań wielu zatrzymanych anarchistów poszło na współpracę z państwem, oskarżając swoich kolegów, udzielając informacji itp. Henry jako jedyny pozostał nieugięty i odmówił składania zeznań. W efekcie przebywał w areszcie prewencyjnym przez prawie rok. Po przełożeniu daty jego procesu na 2 maja zwolniono go z więzienia na restrykcyjnych warunkach aresztu domowego.

12 marca 2014 władze zmieniły ten środek represji i Henry podlega teraz już tylko nocnemu aresztowi domowemu. Południowoamerykańscy towarzysze proszą o przypomnienie wszystkim, że choć Henry może już swobodnie wyjść w dzień na ulicę to jednak nadal jest zakładnikiem boliwijskiego systemu sądowniczego, który słynie z odraczania procesów w nieskończoność. Nie zaskakuje więc fakt, że przesłuchanie w sprawie Henry’ego wyznaczone na 17 marca również zostało odroczone.

Solidarność z niezłomnym więźniem Henrym Zegarrundo!

Patrz także:

Wywiad z Henrym Zegarrundo aresztowanym za ataki FAI

Dyskusja